Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är det dags för Krisberedskapsveckan

Traktor på grön åker

Mat är temat för Krisberedskapsveckan som inleds på måndag. Mellan den 26 september och 2 oktober kommer myndigheter, kommuner, organisationer och många andra aktörer runt om i länet att visa hur vi kan bli bättre på att hantera vår vardag vid större kriser.

Årets tema är aktuellt inte minst på grund av händelser som pandemin, invasionen av Ukraina och förra årets it-attack mot en butikskedja som aktualiserat behovet av en bättre livsmedelsberedskap.

- Västernorrland tillhör de län i landet som har lägst självförsörjningsgrad, men samtidigt finns många goda exempel på lokal livsmedelsproduktion. Länet har också en stor potential för att odla mer, något som vi bland annat tar fasta på i vår livsmedelsstrategi där länsstyrelsen och andra aktörer i länet arbetar tillsammans för att utveckla livsmedelskedjan, säger Karin Frejarö, enhetschef på Länsstyrelsen Västernorrland.

Under Krisberedskapsveckan arrangeras också en mängd aktiviteter runt om i länet. Skolbespisningar preppar nödmenyer, bibliotek skyltar med aktuella böcker, handlare erbjuder färdiga krislådor, informationsträffar och utbildningar hålls i flera kommuner. Vikten av att vi alla bör ha en god beredskap lyfts också i kommunernas sociala medier och i olika kampanjer.

Under onsdagen den 28 september arrangeras en totalförsvarsdag i Sollefteå för gymnasieelever. MSB Sandö, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Region Västernorrland, Sollefteå kommun, polisen, Frivilliga flygkåren, Bilkåren, Civilförsvarsförbundet/Frivilliga resursgruppen, Frivilliga radioorganisationen och Förvarsutbildarna deltar.

- Det här ett bra exempel på det breda engagemang som finns i länet. Många olika aktörer bidrar med kunskap om Totalförsvaret som företeelse, den enskildes plikt och vilka utbildnings- och yrkesvägar det finns inom våra respektive organisationer, säger Nils-Olov Nilsson, säkerhets- och krisberedskapssamordnare vid Sollefteå kommun.

På torsdagen den 29 september arrangerar Länsstyrelsen även en Beredskapsdag på Nordviksskolan i Höga Kusten för livsmedelssektorn. Under dagen belyses bland annat de arbeten som pågår för att stärka livsmedelsförsörjningen vid kriser och krig.

I länsstyrelsens kalendarium hittar du fler av veckans aktiviteter i länet:

Kalender

Länsstyrelsen Västernorrlands film om hur du kan förbereda dig för en kris Länk till annan webbplats.

Kontakt