Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Reservrutiner måste utvecklas för att möta krasch i betalsystem

Människor som står och sitter runt ett bord med löpsedlar, spelkort och papper

Den 18 maj hölls en övning i form av ett simuleringsspel på fyra platser i Norrland, bilden från Härnösand.

Den stora övningen i de fyra norrlänen om störningar i kortbetalsystemen har nu utvärderats. En av slutsatserna är att näringsliv och myndigheter behöver utveckla, öva och finslipa konkreta reservrutiner för att kunna möta en skarp händelse.

Tidigare i vår hölls en övning med deltagare från olika delar av samhället på fyra olika platser i norra Sverige, däribland i Härnösand. Aktiviteten var en del i länsstyrelsernas arbete med grundläggande betaltjänster. Den bygger på ett simuleringsspel där de medverkande direkt kan se effekterna för olika beslut och åtgärder vid en betalkrasch.

Utvärderingen visar att butiker, banker, värdetransportbolag, aktörer på lokal nivå, myndigheter på regional och nationell nivå blir berörda på olika sätt om betalsystemen kraschar.

- Det blir också tydligt att ingen vare sig klarar, eller har mandat, att kunna lösa en sådan här situation själv. Olika aktörer behöver bidra för att gemensamt lösa den uppkomna situationen och hjälpas åt med att hantera konsekvenserna. Därför är det är viktigt att myndigheter, näringsliv och frivilligorganisationer i ett tidigt skede pratar ihop sig om vad som behöver göras både på kort och lång sikt vid en störning, säger Henrik Skyttberg, processledare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Faktorer som skapar trygghet

Rapporten pekar ut tre viktiga faktorer för att skapa trygghet och undvika säkerhetsproblem i en verklig kris: att det finns alternativa betalsätt, stabila varuflöden och en tydlig kriskommunikation.

- Sommarens köer på flygplatser och de långa väntetiderna för pass är två aktuella exempel på vad som kan hända i matbutiker om medborgarna först stannar hemma i flera dygn och sedan stormar butikerna. Vi behöver jobba tillsammans lokalt och nationellt för att öka samhällets robusthet och vår förmåga att framgångsrikt hantera långvariga avbrott i betalsystemen, menar Henrik Skyttberg.

Vikten av kontanter

Övningen visade också på kontanternas betydelse vid en kris.

- Om vi också adderar att mobilnätet brakar ihop på grund av överbelastning och Swish inte går att använda då blir vi i princip helt beroende av kontanter för att kunna betala för mat och drivmedel. Och hur många hushåll idag är det, med handen på hjärtat, som följer rådet om att ha kontanter hemma vid händelse av kris? Det här är en riktig utmaning i vårt alltmer digitala samhälle, påpekar Henrik Skyttberg.

Vill du ta del av övningsutvärderingen om störningar i kortbetalsystemen?

Kontakta henrik.skyttberg@lansstyrelsen.se

Mer information om länsstyrelsernas arbete med betaltjänster

Kontakt

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss