Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ekodag för ökad kunskap om ekologisk produktion

Närbild på vitlöksblast som krullat sig. Foto.

Foto: Ihar Leichonak

På ekologiska gårdar är kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel inte tillåtet. Istället används andra metoder för att hejda skadegörare och ge jorden näring. För att öka kunskapen och bidra till att fler gårdar ställer om till ekologisk produktion arrangerar länsstyrelser över hela Sverige en ekodag 23 september.

Med hjälp av ekologisk produktion kan vi bli mer hållbara genom att använda naturresurser som jord, energi och vatten på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt. I regeringens handlingsplan för livsmedelsstrategin finns dessutom ett mål om att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska odlas ekologiskt år 2030. I dag ligger det på 20 procent, vilket pekar på att fler åtgärder behövs.

- Fördelarna med ekologiskt jordbruk är bland annat att fler vilda djur och växter överlever och att giftiga kemikalier inte sprids. Att inte använda konstgödsel sparar också mycket energi. Produktionen av konstgödsel kräver inte bara stora mängder energi utan också mycket fosfor, som bryts i gruvor och inte nybildas, berättar Anna Tjell, Länsstyrelsen Västernorrland.

Ekodagen är ett kostnadsfritt evenemang som vänder sig till företag och andra verksamma på landsbygden. Tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna i Medelpad och Ångermanland bjuder Länsstyrelsen Västernorrland in till en temadag om regenerativt jordbruk den här dagen.

Händer runt om i landet

Jämtland: Gårdsträff på Rögrinna gård Länk till annan webbplats.

Gävleborg: Ekodag med fokus på spannmål och baljväxter Länk till annan webbplats.

Östergötland: Självförsörjning och krisberedskap Länk till annan webbplats.

Gotland: Ekodag med tema självförsörjning Länk till annan webbplats.

Skåne: Ekodag på Wanås Gods Länk till annan webbplats.

Stockholm: Ekodag med studiebesök till Väddö Gårdsmejeri Länk till annan webbplats.

Blekinge: Ekodag hos Blekinge Naturbruksgymnasium Länk till annan webbplats.

Kalmar: Ekodag hos Långasjölamm Länk till annan webbplats.

Jönköping: En dag om Ekomjölkens framtid

Dalarna: Betesträff med fokus på naturbeten

Västernorrland: Temadag om regenerativt jordbruk

Västra Götaland: Kurs i produktion av ekologiskt utsäde

Ekodagen är finansierad av Landsbygdsprogrammet. Inom Landsbygdsprogrammet prioriteras kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruk.

Kontakt

Anna Tjell

Hållbar regional utveckling