Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 37-38

Här presenterar vi ett urval av landshövding Berit Högmans aktiviteter.

Några av de planerade aktiviteterna för de kommande veckorna är:

  • Välkomnar till årets medarbetardag för alla medarbetare på Länsstyrelsen Västernorrland. Temat ”En tidsresa i länet” - dåtid, nutid och framtid.

  • Landshövdingemöte i Stockholm. På agendan bland annat omvärldsläget, civilberedskap och energifrågan.

  • Medverkar på styrgruppsmöte i Myndighetsnätverket. Diskussioner om uppdragsutbildningar på Mittuniversitetet, samverkan för jämställdhet och arbete kring Co-workingplatser i länet.

  • Leder styrgruppsmöte Jämställdhet i skogsbranschen. Uppföljning av projektarbetet och kommande planerade aktiviteter.

  • Deltar i GD-föreningens medlemsmöte. Fokus på Sverige och EU inför ordförandeskapet år 2023.

  • Höstens första möte med länsstyrelsens insynsråd. Vi berättar om vårt arbete med tillsyn och rutiner för A-prövningar samt andra aktuella frågor och uppdrag på länsstyrelsen. Presentation om näringslivets perspektiv kring länsstyrelsens roll i den gröna hållbara omställningen.

  • Medverkar i nationellt vattendelegationsmöte i Kalmar. På agendan bland annat information om Regeringskansliets vattenarbete, om hur åtgärdsprogrammet 2022-2027 ska införlivas mm. Fem länsstyrelser i Sverige är utsedda att vara vattenmyndighet för varsitt distrikt. Åtgärdsprogrammet innehåller så kallade styrmedelsåtgärder och vänder sig till kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter. I förlängningen ska dessa åtgärder leda till praktiska åtgärder för att förbättra vattenmiljöer.

Följ landshövdingen i sociala medier:

Landshövdingen på facebook Länk till annan webbplats.

Landshövdingen på Instagram: @landshovdingberit

Kontakt

Maria Sjöström

Utvecklingsstrateg

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss