Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vanor och upplevelser kring betaltjänster kartläggs i årlig enkät

Närbild på bärbar dator som står på ett bord och händer där den ena håller ett betalkort.

Använder du kontanter, är du helt digital eller kanske någonting mitt emellan? Betalar du dina räkningar i kassan på banken eller i din butik eller sköter du det mesta via din dator? Hanterar du dagskassor? Nu i september genomförs en årlig enkätundersökning om betaltjänster för att kartlägga vanor och upplevelser. Du är välkommen att svara antingen digitalt eller i pappersformat.

Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtland, Länsstyrelsen Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten genomför just nu en årlig undersökning kring hur betaltjänsterna fungerar för privatpersoner, föreningar, företag och kommuner. Svaren kan ses som en temperaturmätare och det är angeläget att vi på länsstyrelsen, och Post- och telestyrelsen, får en bild av hur dessa tjänster fungerar eller inte fungerar. Och det främst i landets glesbefolkade delar.

Söker svarspersoner

Vi önskar enkätsvar från personer i alla åldrar och med olika erfarenheter av betaltjänster. Men vi tittar särskilt på hur dessa tjänster fungerar för personer som är äldre och för personer med funktionsnedsättning. För att nå dessa målgrupper samarbetar vi bland annat med Pensionärernas riksorganisation (PRO), men vi behöver hjälp att nå fler. Därför får du gärna hjälpa oss att svara på enkäten - och att sprida den vidare.

Enkäten är öppen den 1-30 september, är helt anonym och genomförs via det digitala verktyget Webropol. Vill du, eller någon i din bekantskapskrets, hellre svara på enkäten i pappersformat? Då går det bra att kontakta ansvarig handläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland, Henrik Skyttberg, via vår växel: 0611-34 90 00

Undersökning i Webropol: Kartläggning av betaltjänster Länk till annan webbplats.

Vad är grundläggande betaltjänster?

Som grundläggande betaltjänster räknas:

  • Kontantuttag (ta ut kontanter i automat eller över disk)
  • Betalningsförmedling (betala räkningar, skrivgiro och så vidare)
  • Dagskassehantering (företag och föreningar ska kunna sätta in sin dagskassa).

Mer information om länsstyrelsens arbete med betaltjänster finns på sidan Grundläggande betaltjänster här vår webbplats:

Grundläggande betaltjänster

Kontakt

Henrik Skyttberg
Telefon, växel: 0611-34 90 00
E-post: henrik.skyttberg@lansstyrelsen.se

Kontakt