Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Framtidstro präglar

kommunernas bostadsförsörjning

Sommarbild från Sundsvall med flerbostadshus på Norra kajen. Sundsvallsbron och Sundsvallsfjärden i bakgrunden.

Det spirar en optimism i Västernorrland. Kommunerna tar fram nya detaljplaner och omarbetar gamla, för att möta aktuella krav och efterfrågan från byggaktörer. Det visar årets bostadsmarknadsanalys som rapporterats till Boverket.

- Det finns en framtidstro och ett agerande som visar att kommunerna kan ta fram förutsättningar för bostäder och bostadsbyggande om och när det faktiskt behövs, konstaterar Johan Åkesson, ansvarig handläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Både överskott och underskott på bostäder

Analysen visar att det finns bostäder för den som behöver, samtidigt som det saknas bostäder i attraktiva lägen. Bostadsaktörer i länets kommuner verkar i en komplex värld där det både finns överskott på lägenheter i vissa delar av kommunerna samtidigt som det finns underskott på bostäder i mer efterfrågade lägen.

- Även om något byggprojekt har skjutits på framtiden efter krigsutbrottet i Ukraina i februari så fortsätter ändå de flesta bostadsbyggen i länet efter plan, säger Johan Åkesson.

Efter coronapandemin har kommunerna börjat märka nya boendemönster hos de som kan arbeta på distans – vilket kan vara en möjlig trend.

- Bland annat kan fler än tidigare tänka sig boenden utanför centralorten om det finns bredband och viss offentlig och kommersiell närservice, säger Johan Åkesson.

Riktlinjer viktigt verktyg

Kommunernas riktlinjer och handlingsprogram för bostadsförsörjning är ett verktyg som hjälper kommunen vid framtidsplanering. Riktlinjerna bör kunna svara på om bostäder behöver skapas via bostadsbyggande eller via utveckling av det befintliga bostadsbeståndet, för att på så vis matcha aktuella och framtida bostadsbehov.

- Det behövs nya bostäder där jobben och befolkningen ökar samtidigt som det behövs bostäder till nya familjer och en åldrande befolkning som fortfarande vill ha ett eget hem. Vi har en löpande dialog med länets kommuner och gläds över det utvecklade arbetet med att ta fram aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning. Idag läggs det större vikt vid en väl underbyggd analys av det faktiska bostadsbehovet hos kommunens olika målgrupper än tidigare, säger Johan Åkesson.

Mer information

Vill du ta del av årets bostadsmarknadsanalys i sin helhet? Den går att ladda ner och läsa via följande länk:

Bostadsmarknadsanalys 2022 Länk till annan webbplats.

På vår webbplats finner du mer information om Länsstyrelsen Västernorrlands uppdrag kring frågor som rör bostadsförsörjningen i länet:

Bostadsförsörjning

Kontakt

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss