Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möjligt att få upp till 70 procent i stöd för klimatinvesteringar

Klimatklivets logotyp. Svarta bokstäver i vita rutor på gul bakgrund.

Det finns flera olika stöd att söka för dig som vill minska klimatavtrycken. Visste du till exempel att via Klimatklivet kan du få upp till 70 procent av kostnaderna i stöd för investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser?

Klimatklivet är ett stöd till åtgärder som minskar en organisations eller ett företags klimatpåverkan. Stödet kan bara sökas under särskilda ansökningsperioder som öppnar ett antal gånger per år. Den 23 augusti öppnar årets tredje och sista ansökningsperiod.

Klimatinvesteringsstöd
Klimatklivet, Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Mer information och rådgivning

I samband med att ansökningsperioden öppnar håller Länsstyrelsen Västernorrland, i samarbete med de övriga norrlänen, en digital informationsträff. I anslutning till denna träff finns även möjlighet att boka individuell rådgivning.

Viktiga datum, Klimatklivets ordinarie ansökningsomgång:

  • Utlysning: 23 augusti–8 september
  • Information och rådgivning: 23 augusti

Stöd till publik laddinfrastruktur

Genom Klimatklivet går det även att söka stöd för publik laddinfrastruktur. Det vill säga laddplatser som har betallösningar och är tillgängliga för allmänheten. Sedan tidigare i år har detta stöd lyfts ur den ordinarie ansökningsomgången av Klimatklivet till ett separat anbudsförfarande som föregås av ett samråd. Den som önskar söka stöd för publik laddinfrastruktur kan i samrådet behöva peka ut aktuella platser och motivera varför dessa bör prioriteras.

Viktiga datum, publik laddinfrastruktur

  • Samråd: 23 augusti–2 september
  • Utlysning: 26 september–7 oktober

Stöd till icke-publik laddinfrastruktur

Ladda bilen är ett stöd som riktar sig till organisationer eller företag som vill installera laddpunkter som i huvudsak kommer att användas av boende eller anställda. Det är möjligt att få upp till 50 procent av kostnaden, dock högst 15 000 kronor per laddpunkt.

Ladda bilen, Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev om klimatinvesteringsstöd? Kontakta i sådana fall vår energi- och klimatstrateg, Love Frykman, via e-post: love.frykman@lansstyrelsen.se

Skriv "Nyhetsbrev klimatinvesteringsstöd " i ämnesraden och uppge gärna vilken bransch ditt företag eller organisation verkar inom. Utskicket görs cirka tre gånger per år.

Kontakt

Love Frykman

Energi- och klimatstrateg