Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Snart startar björnjakten i Västernorrland

En brunbjörn går i skogen

Nu på söndag den 21 augusti startar årets björnjakt i Västernorrland. Totalt kommer 85 björnar få fällas under årets jakt. Jakten pågår som längst fram till den 15 oktober eller tills kvoten är fylld. Nytt för i år är att björnar som ska säljas för att bli livsmedel inte får flås innan de når en godkänd vilthanteringsanläggning.

Målsättningen med jakten är att björnstammen i Västernorrlands län ska närmar sig länets förvaltningsmål om 220 individer. Var och en som jagar björn är skyldig att känna till beslutet i sin helhet och under jakten måste du följa de villkor som finns i beslutet. Den som jagar björn ska hålla sig informerad om hur många björnar som återstår av tilldelningen. Ring länsstyrelsens telefonsvarare för aktuell information: 0611-34 91 53.

Anmälan om fälld björn ska göras utan dröjsmål och senast inom en timme, anmälan görs via telefon till: 0611-34 92 12.

Ny regel vid försäljning av björn till slakteri

Livsmedelsverket har meddelat en förändring avseende hur björnar som ska säljas som livsmedel till en vilthanteringsanläggning ska hanteras. Detta innebär bland annat att björnar som ska säljas för att bli livsmedel inte får flås innan de når en godkänd vilthanteringsanläggning.

Med anledning av det behöver Länsstyrelsen göra vissa förändringar rörande hanteringen av björnar fällda under licensjakt. Den förändrade hanteringen berör främst björnar som ska säljas som livsmedel via en vilthanteringsanläggning.

Hur påverkar det dig som skjutit en björn?

Om du har för avsikt att sälja björnkroppen till en vilthanteringsanläggning behöver du tänka på följande:

  • Meddela Länsstyrelsen redan vid anmälan om fälld björn att du avser sälja björnkroppen
  • Björnen får inte flås innan besiktningen
  • Björnen får tas ur innan besiktningen men samtliga organ ska tas med till vilthanteringsanläggningen
  • Björnen besiktas vid vilthanteringsanläggningen

Du som inte tänker sälja din fällda björn anmäler som vanligt till Länsstyrelsen att du fällt en björn och Länsstyrelsens besiktningsperson meddelar sedan tid och plats för besiktning.

Läs mer om vad som gäller inför björnjakten på vår webbsida:

Björnjakt

Kontakt

Lars Wiklund

Vilthandläggare

Telefon 073-2741378