Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Valaffischering inför valen 2022 – det här gäller

val 2022

Mellan 14 augusti och 18 september är det tillåtet att ha valaffischer uppsatta längst med allmänna vägar utanför område med detaljplan.

Det finns dock ett antal villkor som gäller:

  • Valaffischer får inte sättas upp utmed motorvägar, motortrafikleder och mötesfria landsvägar (”2+1-väg”) och inte heller på broar över sådana vägar.
  • Valaffischer får inte placeras i kurvor, i cirkulationsplatser eller i övrigt så att sikten skyms för fordonsförare och bör placeras minst 75 meter från vägkorsningar och cirkulationsplatser, minst 50 meter från vägmärken och trafiksignaler samt minst 5 meter från vägkanten, dock inte inom vägområdet.
  • Valaffischer får inte ges sådan utformning att de kan förväxlas med vägmärken eller trafikanordningar.
  • Valaffischers storlek får inte överskrida 4 m2 (kvadratmeter).
  • Valaffischer ska tas ned senast den 18 september 2022.
  • I de fall kommunen är väghållare ska samråd ske med aktuell kommun (den kommunala nämnd som enligt väglagen fungerar som väghållningsmyndighet).

Beslutet har diarienummer 258-1443-22 och kan erhållas i sin helhet genom att kontakta länsstyrelsens diarium på vasternorrland@lansstyrelsen.se eller på telefonnummer 0611-349000.

Kontakt