Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen utför tillsyn av vattenskyddsområden

Hand som fyller ett vattenglas under en kran

Under veckorna 33 och 35 genomför länsstyrelsen tillsyn av vattenskyddsområden i Moliden, Skorped och Smedsbyn, Örnsköldsviks kommun.

Tillsynen innebär att tjänstepersoner från länsstyrelsen under dessa veckor rör sig inom respektive vattenskyddsområde.

Syftet är att säkerställa att de skyddsföreskrifter som gäller inom respektive vattenskyddsområde följs och därmed minimera riskerna för att dricksvattnet förorenas.

- På denna tillsyn kontrollerar vi att de som bor eller bedriver verksamhet inom berörda vattenskyddsområden följer de skyddsföreskrifter och eventuella tillstånd och dispenser som gäller, säger Per Lingensjö, vattenskyddshandläggare på Länsstyrelsen Västernorrland.

  • För frågor gällande skyddsföreskrifter, planerad tillsyn och dispenser går det fr.o.m. vecka 32 bra att kontakta Länsstyrelsen Västernorrland på telefon 0611-34 92 77 eller e-post per.lingensjo@lansstyrelsen.se
  • För frågor eller funderingar gällande skyddsföreskrifter och zonindelning, går det bra att fr.o.m. vecka 31 kontakta VA-huvudmannen (Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB) på telefon 0660-330 400 eller e-post info@miva.se
  • För frågor gällande tillstånd går det bra att kontakta Miljö- och hälsoenheten på Örnsköldsviks kommun via telefon 0660-880 00 eller e-post samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Länkar till berörda vattenskyddsområden och tillhörande skyddsföreskrifter finns bland annat på VA-huvudmannens webbplats, miva.se Länk till annan webbplats.

Läs mer om vattenskyddsområden på länsstyrelsens webbplats

Kontakt