Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Risk för vattenbrist i länet

Grundvattennivåerna i små grundvattenmagasin är nu mycket under det normala för årstiden för stora delar av Västernorrland. SMHI har därför meddelat att det finns risk för vattenbrist i små grundvattenmagasin. Även vattenflödet i många av våra bäckar, åar och älvar är mycket lägre än normalt för den här tiden på året.

För hushåll med egen brunn kan läget leda till brist på vatten, försämrad kapacitet eller förändrad vattenkvalitet. Brunnsägare bör vara observanta på nivån i brunnen och vara försiktiga med vattenkonsumtionen. Även vissa kommunala vattentäkter i länet kan påverkas. Det är därför bra att nu tänka lite extra på att ha en hållbar vattenkonsumtion. När det gäller stora grundvattenmagasin är situationen mer gynnsam, nivåerna ligger snarare på normalt eller till och med över. 

Trots att väderprognoserna för den närmaste tiden visar på lägre temperaturer och en del nederbörd, finns det risk för fortsatt sjunkande grundvattennivåer i mindre magasin den kommande månaden, i synnerhet längs kusten. Under vegetationsperioden är påfyllningen av grundvatten vanligtvis liten.

Vanliga frågor och svar

Vem ska vara orolig nu när det är risk för vattenbrist?

Varningen i Västernorrland gäller för små grundvattenmagasin. Det innebär att du med en egen brunn bör vara medveten om att din brunn kan påverkas av detta, speciellt om du har en grävd brunn. Variationerna vara stora beroende på hur grundvattnet flödar i marken och kan variera mycket mellan olika platser.

Vad kan jag som enskild medborgare göra för att inte få brist?

Se till att inte använda vatten i onödan. Du kan till exempel avstå från att fylla poolen med dricksvatten och från att vattna gräsmattan. Andra tips är att undvika att diska under rinnande vatten och stänga av duschen när du tvålar in dig.

Hur kan jag upptäcka om vattnet håller på att ta slut i min brunn?

Har du en grävd brunn finns det enkla sätt att hålla koll på vattennivån i brunnen. Det går ofta att ha riktmärken i stenar eller i betongen för att följa mängden vatten i brunnen. Ett annat sätt är att ha en lång stång/pinne som räcker ända ner i botten på brunnen.

Mät den blöta delen av stången och skriv upp värdet samt tidpunkten för mätningen. För att kunna jämföra värdena och följa vattennivån är det bra att upprepa mätningarna en längre tid. Använd en ren stång/pinne för att inte smutsa ner vattnet.

I en borrad brunn är det svårare att själv avgöra mängden vatten. Här kan den första indikationen på minskad vattenmängd vara en förändring i lukt, smak, utseende eller helt enkelt att luft kommer in i systemet. I låglänta kustområden kan det bli ökad risk för saltvatteninträngning i brunnen i samband med låga grundvattennivåer.

Vad kan jag göra om vattnet tar slut i min brunn?

Ta kontakt med din kommun för att få hjälp och stöd. Om du behöver hämta dricksvatten från ett annat ställe, tänk på att endast använda rena dunkar som är avsedda för att förvara dricksvatten i.

Hur gör jag med mina djur om vattnet tar slut i min brunn?

Vatten är en förutsättning för att djur ska överleva och behöver ges i den mängd som djurslaget kräver. Djurskyddslagen specificerar att djur ska ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Lagen säger också att fodret och vattnet ska vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras. Mer information om vatten till djur finns på Jordbruksverkets webbplats. Eller kontakta länsstyrelsens växel så kopplar dom dig till någon som är kunnig inom området.

Vad kan jag göra om jag ofta har problem med vattenförsörjningen?

Har du ofta problem med vattenförsörjningen måste du kanske göra en större åtgärd. Genom att till exempel fördjupa brunnen kan man ibland nå ett större grundvattenmagasin. En bergborrad brunn kan ibland högtrycksspolas för att tillrinningen ska öka. Innan beslut om brunnen ska högtrycksspolas bör riskerna alltid diskuteras med entreprenören.

Vad mer kan jag göra?

Stora variationer i grundvattennivån kan påverka kvalitén på ditt vatten. Därför är det extra viktigt att analysera vattnet från din brunn med jämna mellanrum. Analys av vattenprover bör utföras av ett ackrediterat laboratorium

Om ett provsvar visar att dricksvattnet är otjänligt, eller tjänligt med anmärkning, bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen.

Mer information om vattenläget i länet och länkar för vidare läsning finns på vår webbplats:

Vattenläget i länet

Kontakt