Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skärpt läge – länsstyrelsernas podd om civilt försvar

podcast banner

Skärpt läge – det civila försvarets återkomst och din roll i Sveriges beredskap. Det är namnet på länsstyrelsernas nya podd om civilt försvar. I det första avsnittet, som släpps den 1 juli, vrider och vänder komikern Mikael Tornving och Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen, på ett aktuellt ämne – försvarsvilja.

Uppbyggnaden av ett modernt totalförsvar är just nu ett återkommande ämne i samhällsdebatten. Diskussionerna handlar till stor del om den militära delen av totalförsvaret. Landets 21 länsstyrelser vill nu belysa vad den civila delen av totalförsvaret är. De har därför gjort gemensam sak, i form av podden Skärpt läge.

– Med Skärpt läge vill vi berätta om några av alla de grundläggande samhällsfunktioner som ska fungera vid krig. Förhoppningsvis kan Skärpt läge ge lyssnarna kunskap om hur det offentliga, ideella och privata Sverige, du och jag, tillsammans bildar den väv som är det civila försvaret, säger Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län.

Podden kommer att göra nedslag i delar av samhället som utgör dagens civila försvar. Men framför allt kommer Skärpt läge att ge utrymme för diskussioner om hur det civila försvaret byggs upp på bästa sätt. I det första poddavsnittet ”Vad är du beredd att försvara?” diskuterar Mikael Tornving, komiker och reservofficer, samt Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen, hur de ser på begreppet försvarsvilja och hur det kan ta sig uttryck i det civila försvaret.

Brukshundsklubben en pusselbit i det civila försvaret

I det första avsnittet möter lyssnaren Martina Bach. Hon och hennes räddningshund Doris är engagerade i Svenska Brukshundklubben, en av 18 frivilliga försvarsorganisationer i Sverige. Martina Bach och Doris har ägnat en stor del av de senaste åren åt att träna för att bli ett räddningshundekipage som kan bistå kommunala räddningstjänster i kris och krig – en viktig pusselbit i det civila försvaret.

För de lyssnare som vill stärka sin egen försvarsvilja och hemberedskap kommer Miguel Guerrero, reservofficer och expert på prepping i vardagen, ge tips återkommande i podden. En annan regelbunden gäst blir Samuel Palmblad, expert på Sveriges civila försvar under kalla kriget. Han kommer utifrån avsnittens olika teman att blicka tillbaka och levandegöra hur det civila försvaret såg ut under kalla kriget.

Det första avsnittet går att lyssna på från och med den 1 juli – där poddar finns eller här:

Skärpt läge (libsyn.com) Länk till annan webbplats.

Under sommaren och hösten kommer länsstyrelserna att publicera fler avsnitt av Skärpt läge.

Läs mer om länsstyrelsens roll i det civila försvaret:

Civilt försvar

Kontakt

Samhällsskydd och beredskap

Telefon växel 0611-34 90 00