Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Världsarvet Höga Kusten ska arbeta med hållbar platsutveckling

pressmeddelande

Länsstyrelsen Västernorrland har beviljats 1 138 350 kronor i projektmedel från Tillväxtverket inom utlysningen ”Fördjupat arbete kring hållbar platsutveckling” för att tillsammans med Höga Kusten Destinationsutveckling utveckla en hållbar besöksnäring i världsarvet Höga Kusten.

- Att få möjlighet att arbeta proaktivt och fördjupa samarbetet med Höga kusten Destinationsutveckling för att utveckla världsarvet till en hållbar destination kommer vara väldigt viktigt, säger Patrik Bylund, världsarvssamordnare för Höga Kusten.

- Dessutom kommer projektet arbeta med att förbättra den lokala kunskapen och stoltheten för världsarvet. Detta är något vi sedan tidigare identifierat som ett viktigt utvecklingsområde för världsarvets förvaltning, säger Patrik Bylund.

Världsarvet Höga Kusten är en viktigt svensk destination med potential att nå ännu fler besökare. Med utgångspunkt i ”Handbok för en hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer” avser projektet att utveckla ett långsiktigt strategiskt samarbete mellan världsarvsförvaltning och besöksnäring. Syftet är att bygga förutsättningar för en hållbar turism.

- Hållbar platsutveckling utgår från platsen förutsättningar och tar hänsyn till både lokalbefolkningen, besökarnas, företagens, civilsamhällets och det offentligas behov, säger Joel Libell, strateg på Höga Kusten Destinationsutveckling.

En gemensam handlingsplan ska ge samsyn och staka ut vägen framåt. Tydligare roller och gemensamma prioriteringar ska leda till en proaktiv och strategisk samverkan mellan Länsstyrelsen Västernorrland och Höga kusten Destinationsutveckling. En särskild kunskapssatsning ska genomföras för att skapa stolthet för världsarvet i lokalsamhället. Detta ska leda till att fler invånare involverar sig i världsarvsarbetet.

- Det här projektet går helt i linje med vår Strategi 2030, och dess strategiområden och den samverkan som vi i Höga Kusten är kända för, säger Joel Libell.

Världsarv och biosfärområden från norr till söder

Tillväxtverket gör en särskild satsning på totalt åtta projekt med utvalda världsarv och biosfärområden, där världsarvet Höga Kusten alltså är ett. Projekten ska utifrån Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer utveckla platser för att öka den lokala attraktionskraften. De världsarv som beviljats medel är: Höga kusten och Kvarkens skärgård Hälsingegårdarna, Hansestaden Visby, Grimeton Radiostation och Örlogsstaden Karlskrona.

Kontakt

Patrik Bylund

Världsarvssamordnare, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon: 073-275 16 35

E-post: patrik.bylund@lansstyrelsen.se


Joel Libell

Strateg, Höga Kusten Destinationsutveckling AB

Telefon: 070-362 22 09

E-post: joel@hkdest.se

Kontakt