Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Flyktingars rättigheter och mod uppmärksammas

Deltagare i fiskeklubben på promenad ner mot sjön

Bild: Sebastian Evensson

Idag på Världsflyktingdagen hyllar vi flyktingars mod och uppmärksammar alla människor runt om i världen som ger dem på flykt en trygg plats, välkomnar dem på sina arbetsplatser, i sina skolor och som grannar.

Världsflyktingdagen, World Refugee Day, uppmärksammas runtom i världen den 20 juni varje år. I Västernorrland har länsstyrelsen en roll att stötta olika integrationsinsatser. Många aktörer bidrar till ett viktigt arbete för en snabbare integration, bland annat med etableringsförberedande aktiviteter.

– Länsstyrelsen vill rikta ett stort tack till alla ideella krafter och kommunerna som, trots de utmaningar som pandemin fört med sig under de senaste åren, skapar mötesplatser och aktiviteter. Ni bidrar till att välkomna och skapa en meningsfull vardag för människor som söker asyl eller är nyanlända i vårt län, säger Assar Häggblad, integrationssamordnare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Ett exempel på en förening som bedriver insatser i länet är Storöringens fiskeklubb. Föreningen når cirka 4000 unika deltagare per år genom aktiviteter och projekt inom sportfiske, natur och idrott. Många av dessa har fokus på att introducera asylsökande till den svenska naturen. Föreningen har även tagit fram en receptbok med fiskrecept på sex olika språk samt ett utbildningsmaterial som med text och bilder beskriver de vanligaste arterna i den svenska naturen.

Projektet ”Havet för alla” pågår 2021 – 2023, drivs i samverkan med Timrå kommun och finansieras med hjälp av bidrag från länsstyrelsen. Deltagarna vistas i naturen samt kring och på vatten både för att höja sina kunskaper, men även för att överkomma eventuella rädslor.

Föreningen har också 13 olika samarbetsföreningar som är med vid olika aktiviteter och arrangemang.

– Vår drivkraft är att engagera människor och alla de projekt och aktiviteter som vi genomfört har betytt otroligt mycket för deltagarna och givit föreningen ett gott anseende, säger Ingela Dahlin, som är föreningens projektledare.

Föreningen har även anlitat en fotograf och planerar även att skapa en inspirationsbok med bilder och texter utifrån de människor föreningen mött genom olika projekt och aktiviteter.

Engagemanget för att arbeta med asylsökande startade genom personliga kontakter hos Ingela Dahlin som lärde känna två asylsökande familjer från Syrien och Afghanistan. Det ledde till att de tre familjerna började bjuda hem varandra på middagar där de bjöd på sina traditionella maträtter, vilket ledde till intressanta samtal. Föreningen började sedan under flyktingvågen 2015 att bjuda in asylsökande flyktingar till fiskeaktiviteter. Genom Timrå kommun startade sedan ett engagemang med ensamkommande barn som genom projektmedel av länsstyrelsen fick ta fram filmer om allemansrätten och översätta dessa till sina hemspråk.

– Länsstyrelsens projektmedel har betytt allt för föreningen, annars hade vi inte kunnat genomföra våra projektidéer, säger Ingela Dahlin.

Länsstyrelsens arbete med integration

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar. Länsstyrelsen beslutar också om bidrag till ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Mer information om länsstyrelsens arbete kring integration finns på vår webbplats och sidan om integration:

Integration

Över 100 miljoner människor på flykt världen över

Antalet registrerade människor på flykt från konflikter, våld, kränkningar av mänskliga rättigheter och förföljelse har nu passerat 100 miljoner för första gången någonsin enligt UNHCR Vid slutet av 2021 hade 89,3 miljoner människor tvingats på flykt på grund av krig, våld, förföljelse och människorättskränkningar. Det är en ökning på åtta procent från föregående år och är mer än dubbelt så många som antalet människor på flykt för tio år sedan, enligt UNCHR:s årliga Global Trends-rapport. Sedan dess har Rysslands invasion av Ukraina – som har lett till den snabbaste och en av de största flyktingkriserna sedan andra världskriget – och andra nödsituationer, från Afrika till Afghanistan och andra ställen, drivit upp siffran över antalet människor på flykt i världen till den dramatiska milstolpen på 100 miljoner.

Global Trends rapport 2021 på UNCHR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Assar Häggbladh

Utvecklare integration

Linnéa Lagergren

Utvecklare integration

Telefon 070-367 06 69