Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Det mänskliga beteendet orsakar flest skogsbränder

Granskog från ovan fylld av tjock grå brandrök

Under förra året rapporterades 67 skogsbränder i Västernorrland. Det mänskliga beteendet är den vanligaste orsaken till bränderna.

Sommar är också brandssäsong. Och människan är många gånger orsaken till bränderna. Det visar räddningstjänstens inrapportering av insatser till bränder och brandtillbud i skogsmark eller annan trädbevuxen mark under 2021.

- Statistiken för länet visar att 25 av 67 bränder i skog och mark orsakades av det mänskliga beteendet. Det kan exempelvis vara att man inte släckt en eld ordentligt efter sig eller att man eldat på en plats nära torr vegetation, säger Martin Neldén, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen Västernorrland.

Länsstyrelsen roll vid större skogsbränder är bland annat att samordna kommunernas krishantering. Länsstyrelsen kan också utfärda eldningsförbud i hela eller delar av länet.

- För att minska risken för att starta en brand är det viktigt att hålla koll på brandrisken, välja en säker plats att elda på och släcka ordentligt efter sig. Det är också viktigt att ha koll på eventuella eldningsförbud. Mer information om eldningsförbud och var eldning är tillåten finns också på länsstyrelsens webbplats, säger Martin Neldén.

Tips för att minska risken att starta en brand

  • Är brandrisken hög? Välj andra alternativ till att elda eller grilla.
  • Om du tänkt elda, välj då en säker plats – en fast grillplats eller ett underlag av grus eller sand
  • Fasta grillplatser kan vara tillåtna att elda vid när eldningsförbud råder, men ta alltid reda på vad som gäller i din kommun
  • Elda inte om det blåser mycket
  • Se till att det finns vatten att släcka med – och se till att släcka ordentligt efter dig

Mer information om brandrisker och hur du eldar säkert, finns på vår webbplats och sidan om brandrisker och eldningsförbud:

Brandrisk och eldningsförbud

Kontakt

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss