Snöfall i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets kustkommuner får stöd för sin fysiska planering i ny rapport

En våg slår mot en klippa så att vattnet skummar.

Hur kan pågående och framtida klimatförändringar påverka havets nivåer utmed vår kust? Svaren finns i den rapport som SMHI nu har tagit fram på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland: De närmsta åren ser havsnivån ut att vara oförändrad. Men hur högt havet kommer stiga längre fram, beror på hur vi kan begränsa våra globala utsläpp idag och i framtiden.

Länets kommuner har behov av regionalt underlag om havsnivåer. Både i form av framtida medelvattenstånd och extremnivåer. Och det behövs bland annat vid länsstyrelsens granskning av kommunala planer och andra önskemål om byggnation vid havet. SMHI har nu därför, på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland, tagit fram ett regionalt underlag för havsnivåer i Västernorrlands län.

Scenarier för våra fem kustkommuner

I rapporten Havsnivåer i dagens och framtidens klimat i Västernorrlands län finns framtida beräkningar för våra fem kustkommuner som visar på hur medelvattenståndet kan utvecklas enligt de fem utsläppsscenarier som har valts ut. Resultat finns för år 2050, 2100 och 2150.

– Den nuvarande medelvattennivån vid vår kust kommer inte påverkas under de kommande 30 åren. Då kommer fortfarande den pågående landhöjningen kompensera för den havsnivåhöjning som sker. Men ju längre framåt vi ser desto osäkrare blir det. Om vi fortsätter att släppa ut stora mängder av de växthusgaser som påverkar vårt klimat, riskerar vi en större påverkan i slutet av seklet och även in i kommande sekel, säger Viveka Sjödin, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen Västernorrland, och fortsätter:

- Osäkerheterna är många, med det är därför särskilt viktigt att väga in olika framtidsscenarion när det planeras för investeringar och bebyggelse som ska stå i många år framåt.

Till följd av högre temperaturer i atmosfären stiger medelvattenståndet i havet globalt sett. Havet stiger redan idag och kommer att fortsätta stiga i hundratals till tusentals år framöver.

Mer information

Rapporten Havsnivåer i dagens och framtidens klimat i Västernorrlands län innehåller även beskrivningar om hur utvecklingen av extrema havsnivåhöjningar kan se ut, vilka olika faktorer som påverkar havets nivåer och var i länet det finns mätstationer. För vidare läsning, ta del av rapporten i sin helhet:

Havsnivåer i dagens och framtidens klimat i Västernorrlands län Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Västernorrlands arbete kring klimatanpassning? På sidan Klimatanpassning på vår webbplats finns mer information:

Klimatanpassning

Kontakt

Viveka Sjödin

Enhetschef, Samhällsbyggnad

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss