Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen lanserar ny sida om invasiva arter

En jätteloka med vita blommor växer i grönska

Länsstyrelsen i Västernorrland har tagit fram en ny sida om invasiva främmande växter. På den nya sidan kan du bland annat ta del av information om invasiva arter och se arternas utbredning i länet.

Den nya sidan är en så kallad storymap. Som grund till sidan och kartornas innehåll har länsstyrelsen genomfört en kunskapssammanställning med hjälp av WSP AB. Sammanställningen har genomförts med hjälp av intervjuer med bland annat botaniska föreningar, naturskyddsföreningar och länets kommuner. Resultatet lades sedan in i en artportal som synkats med den nya sidan. I artportalen kan även allmänheten rapportera in förekomst av invasiva arter.

Bekämpning är ett gemensamt ansvar

Att bekämpa invasiva främmande växter är ett gemensamt ansvar som alla i samhället måste hjälpas åt med. På den nya sidan finns det kartor där det går att se vart arter finns och om det finns någon art som bör bekämpas i närheten av eller kanske till och med i din trädgård. Vissa invasiva arter som exempelvis jättebalsamin och jätteloka är det lag på att man måste bekämpa om de växter i ens trädgård, men det bästa är att bekämpa alla invasiva arter för att de inte ska sprida sig vidare. Känner du till att en invasiv växterna finns på någon plats som saknas i kartorna kan du rapportera in plats och art till artportalen. Kartorna i storymapen kommer sedan att uppdateras efter sommaren.

Länkar och mer information

Storymap - invasiva arter i Västernorrland Länk till annan webbplats.

Rapportera in invasiva arter i artportalen Länk till annan webbplats.

Har du frågor om storymapen och den nya sidan eller invasiva arter i stort så kan du skicka ett mail till invasivaarter.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Kontakt