Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regeringen godkänner vattenmyndighetens åtgärdsprogram

Skogssjö i kvällssol med tallar i förgrunden och ett berg i bakgrunden. 

Regeringen har beslutat att det inte behövs några ändringar i vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för perioden 2021–2027.

Länsstyrelsen Västernorrland är en av fem vattenmyndigheter i Sverige. Under fjolåret tog vattenmyndigheterna fram dokument för hur vatten ska förvaltas fram till 2027, bland annat åtgärdsprogram. Programmen ska leda till att såväl yt- som grundvatten når de bestämda målen: miljökvalitetsnormer. Men innan åtgärdsprogrammen hann träda i kraft överlämnades de till regeringen för prövning. Detta eftersom flera instanser och kommuner begärde det. Prövningen är nu klar och regeringen bedömer att åtgärdsprogrammen inte behöver ändras.

Mer information

På vattenmyndigheternas hemsida kan du läsa mer om regeringens besked att godkänna åtgärdsprogrammen.

Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss