Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt på björn i Västernorrland 2022

En brunbjörn står och tittar åt ena hållet.

Länsstyrelsen Västernorrland har fattat beslut om licensjakt efter björn i länet 2022. Licensjakten omfattar 85 björnar som får jagas inom hela länet.

Syftet med licensjakten är att björnstammen i Västernorrlands län ska minska mot länets beslutade förvaltningsmål om 220 individer.

Spillningsinventeringen från 2020 visade att björnstammen ökat sedan senaste inventeringen 2015. För Västernorrland beräknades stammen till 416–470 individer. Inför licensjakten 2021 beslutade länsstyrelsen därför om en högre tilldelning vid licensjakten jämfört med tidigare år, för att stammen ska minska mot målen. Den nu beslutade tilldelningen innebär en höjning med 10 individer jämfört med 2021 och länsstyrelsens bedömning är att stammen nu bör minska. Nästa spillningsinventering kommer att genomföras 2025, först då kan vi se om vi närmar oss förvaltningsmålet.

Jakten pågår 21 augusti-15 oktober men avslutas tidigare om antalet tilldelade björnar fälls innan dess. Länsstyrelsen har även beslutat om att tillåta jakt med åtel. Sista dag att anmäla en åtel är den 30 juni.

Den som jagar björn ska hålla sig informerad om hur många björnar som återstår av tilldelningen. Ring länsstyrelsens telefonsvarare för aktuell information: 0611-34 91 53.
Anmälan om fälld björn ska göras utan dröjsmål och senast inom en timme, anmälan görs via telefon till: 0611-34 92 12.

Mer information

På sidan Björnjakt på vår webbplats finns mer information om årets licensjakt, vad som gäller vid jakt med åtel och beslutet i sin helhet. Det är även där du ansöker om att få anlägga åtel.

Björnjakt

Kontakt