Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Alla barn och unga har rätt till ett tryggt sommarlov

Tillsammans måste vi se till att barn och unga inte far illa av hedersrelaterat våld och förtryck. Detta gäller alltid, men vi vet också att risken att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck ökar inför längre sammanhängande ledigheter.

Sommarlovet ska vara ett välkommet avbrott i vardagen. Så är det tyvärr inte för alla. För de barn och unga som lever i en hederskontext kan skolan vara en fristad och en plats där de kan vara sig själva. I skolan finns också möjlighet till kontakt med andra vuxna än föräldrar och släktingar.

För barn och unga som lever med risk att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck kan skolloven innebära en period då risken att bli utsatt ökar. Det finns risker att bli bortförd från Sverige mot sin vilja för att bli bortgift, könsstympad eller i uppfostringssyfte. För andra kan skollovet innebära isolering på hemmaplan, utan möjlighet att träffa kompisar eller delta i lovaktiviteter.

Bortförda barns och ungas utsatthet kan ses som ett av de mer inskränkande uttrycken av hedersrelaterat våld och förtryck. Samtidigt tar det utgångspunkt i mer "vardagliga" begränsningar av dessa ungas liv och drömmar.

Höj din uppmärksamhet

Länsstyrelsen Västernorrland arbetar för att förhindra att barn och unga far illa av hedersrelaterat våld och förtryck. Vi vet att risken att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck ökar inför längre sammanhängande ledigheter.

Det är viktigt att alla skärper sin uppmärksamhet och är extra lyhörda för barn och unga som på något sätt visar tecken på utsatthet, nu och inför det kommande sommarlovet, säger Patrik Gunnarsson, utvecklingsledare inom området mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen Västernorrland.

Även om risken för bortföranden ökar i samband med lov, behöver vi vara uppmärksamma på barns och ungas utsatthet under alla dagar på året. Ju tidigare vi lägger märke till barn och unga som riskerar att fara illa, desto större är möjlighet att vi kan förhindra bortföranden eller annan utsatthet.

Vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa är det din skyldighet att göra en anmälan till socialtjänsten. (Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §) Kontakta socialtjänsten i din kommun om du vill göra en anmälan.

Vid misstanke om brott ska en polisanmälan göras, telefonnummer 114 14. Vid akut situation ring 112.

För råd och vägledning kan du ringa det Nationella kompetensteamets stödtelefon på tel. 010-223 57 60.

Mer information om hedersrelaterat våld och förtryck finns här: hedersfortryck.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Patrik Gunnarsson

Utvecklingsledare i arbetet mot Mäns våld mot kvinnor