Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 22-23

Här presenterar vi ett urval av landshövding Berit Högmans aktiviteter.

Några av de planerade aktiviteterna för de kommande veckorna är:

 • Styrelsemötet Institutet för Framtidsfrågor.

 • Ledningsgruppsdagar med länsstyrelsens ledningsgrupp. Fokus visionsarbete, uppstart verksamhetsplanering 2023 och organisatoriska frågor.

 • Myndighetslunch med länets myndigheter i Härnösand.

 • Inleder RF/SISUs dialogmöte om idrottens roll i Västernorrland med länets politiker. Under pandemin har verksamheten i idrottsföreningarna i länet minskat kraftigt, nästan mest i hela landet. Stillasittandet i samhället har generellt ökat. Hur kan samhället planera långsiktigt och hållbart för att möjliggöra ett rörelserikt liv?

 • Medverkar på stora samverkansrådet som leds av Region Västernorrland, med bland annat workshop om utvecklad samverkan och samverkansformer.

 • Deltar på Biskop Eva Nordung Byströms vårmiddag på Biskopsgården.

 • Drop-in bröllop på Residenset på Pingstafton.
 • Nationaldagsfirande i Örnsköldsvik, i samband med firandet sker utdelning av fanor till Elevkåren Nolaskolan och Västerfanbyns Byalag. På eftermiddagen delas fanor ut till Svanö Folkets hus och kulturförening, Svanö Sportklubb och SFF Stenbiten på Residenset.
 • Totalförsvarsmöte med norrlänen och Norra Militärregionen i Norrbotten. Uppföljning av arbetet med handlingsplanen ”Regional handlingskraft”.
 • Invigning av naturum i Erikslund, Ånge kommun.
 • Regelbundna avstämningar såväl internt som med externa aktörer med anledning av kriget i Ukraina och säkerhetsläget i Europa.
 • Interna ledningsgruppsmöten för planering och uppföljning av verksamheten.

Följ landshövdingen i sociala medier:

Landshövdingen på facebook Länk till annan webbplats.

Landshövdingen på Instagram: @landshovdingberit

Kontakt

Maria Sjöström

Länsledningskoordinator