Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Totalförsvaret stärks – Västernorrlands län blir en del av norra civilområdet

Ett bildkollage som visar en kvinna med en vattendunk, militärer och poliser i fält, en krislåda samt personer som köar för att komma in i en affär.

Foto: Försvarsmakten och MSB.

Landets länsstyrelser delas in i sex civilområden från och med den 1 oktober 2022. Förändringen är en del av en större myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap som regeringen presenterade den 18 maj.

Förändringen syftar till att stärka hela totalförsvaret. Den innebär att Västernorrlands län blir en del av det norra civilområdet. I norra civilområdet ingår även Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. För varje område utses en ansvarig länsstyrelse där landshövdingen även kommer att benämnas civilområdeschef. I norra civilområdet är det Norrbotten som är ansvarig länsstyrelse och dess landshövding blir civilområdeschef.

– Länsstyrelserna har en bra samverkan sedan tidigare, vilket inte minst varit värdefullt under pandemin. Nu ser vi fram emot att tillsammans utveckla den nya strukturen så den fungerar så bra som möjligt säger Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län.

Införandet av de sex civilområdena innebär att regeringen skapar en högre regional nivå. I varje civilområde ska mellan två och sju länsstyrelser ingå. Det är länsstyrelserna i Norrbotten, Skåne, Stockholm, Västra Götaland, Örebro och Östergötland som blir civilområdesansvariga. Dessa länsstyrelser får uppgifter för att skapa en enhetlig inriktning inom det civila försvaret i respektive civilområde. I samarbete med Försvarsmakten ska de också arbeta för en enhetlig inriktning av totalförsvaret inom civilområdet.

- Länsstyrelsen behåller sina uppgifter, både inför och vid samhällsstörningar och höjd beredskap. Den här förändringen gör att roller och ansvar blir tydligare och förutsättningarna för civil och militär samverkan underlättas, inte minst för centrala myndigheterna som får 6 istället för 21 att samverka med, säger Torbjörn Westman, beredskapsdirektör Länsstyrelsen Västernorrland.

Indelningen i sex civilområden (träder i kraft den 1 oktober 2022)

Norra civilområdet

Omfattning: Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.

Beteckning: Civo N.

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Civilområdeschef: Lotta Finstorp.

Mellersta civilområdet

Omfattning: Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län.

Beteckning: Civo M.

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Örebro län.

Civilområdeschef: Maria Larsson.

Östra civilområdet

Omfattning: Gotlands och Stockholms län.

Beteckning: Civo Ö.

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Stockholms län.

Civilområdeschef: Sven-Erik Österberg.

Sydöstra civilområdet

Omfattning: Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.

Beteckning: Civo SÖ.

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Civilområdeschef: Carl Fredrik Graf.

Västra civilområdet

Omfattning: Halland och Västra Götalands län.

Beteckning: Civo V.

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Civilområdeschef: Lisbeth Schultze (vikarierande landshövding).

Södra civilområdet

Omfattning: Blekinge, Kronobergs och Skåne län.

Beteckning: Civo S.

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Skåne län.

Civilområdeschef: Anneli Hulthén.

Kontakt