Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort intresse för elektrifiering av tung trafik

Vit lastbil kör på en väg. Foto.

Foto: Yurii Bizgaimer

Den 22 april stängde utlysningen för Regionala elektrifieringspiloter. Stödet, som ska främja elektrifieringen av tung trafik, visade sig generera ett stort intresse i hela Sverige. Nu pågår arbetet med att besluta vilka aktörer som ska få ta del av stödet.

Intresset för att bygga publika laddstationer för el och vätgas för tung trafik har varit större än väntat. Trots en kort ansökningsperiod har Energimyndigheten fått in 149 ansökningar på ett totalt belopp om 5,4 miljarder kronor.

Eftersom det sökta beloppet är betydligt större än de 1,5 miljarder som utlystes kommer ansökningarna att bedömas i hård konkurrens med varandra. För närvarande arbetar länsstyrelsen med att lämna synpunkter till Energimyndigheten, som i sin tur gör den samlade bedömningen. Volymen ansökningar påverkar tidigare kommunicerad tidplan, där beslut nu planeras att kommuniceras löpande från och med juli.

De som ansökt är allt ifrån mindre start-ups och kommunala bolag till större energi- och drivmedelsbolag. Ansökningarna kommer från samtliga län i Sverige och i Västernorrland har 16 ansökningar lämnats in.

Stationer på plats redan nästa år

Ett krav för att kunna få stöd är att man har kapacitet att bygga och ta sin ladd- eller tankstation i drift redan innan hösten 2023.

– Vi är medvetna om att tidsplanen för uppdraget är väldigt snäv, vilket är utmanande för aktörerna. Å andra sidan innebär det att ladd- och tankinfrastruktur kommer vara tillgänglig för publik användning redan inom en snar framtid, och därigenom påskynda elektrifieringen av godstransportsektorn, säger Gustaf Länn som är ansvarig handläggare på Energimyndigheten.

Om stödet

Satsningen Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter ska påskynda elektrifieringen av godstransporter i Sverige. Energimyndigheten ska i ett första led fördela högst 1 543 miljoner kronor för att bygga upp en regional infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas.

Regionala elektrifieringspiloter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Love Frykman

Energi- och klimatstrateg