Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 20-21

Här presenterar vi ett urval av landshövding Berit Högmans aktiviteter.

Några av de planerade aktiviteterna för de kommande veckorna är:

  • Dialogmöten om pågående klimatarbete i Härnösands och Sundsvalls kommuner med fokus på hållbara tunga transporter, fastighetsbranschen och elektrifiering. Under mötet deltar representanter från företag i aktuella branscher, representanter från kommunstyrelser samt tjänstepersoner från kommunerna och Region Västernorrland. Målet är att inspirera till ökad samverkan mellan medverkande aktörer i syfte att stärka klimatarbetet i länet, utbyta goda exempel, diskutera vilka utmaningar som finns och identifiera konkreta aktiviteter som stärker arbetet framåt och ökar takten i klimatomställningen.

  • Leder styrgruppsmöte för det regionala skogsprogrammet. På agendan bland annat kommande projekt kring mångbruk.

  • Deltar i en speldag ”När betalsystemet kraschar” tillsammans med deltagare från akademi, näringsliv och offentlig sektor i de fyra norrlänen. Syftet är att använda ett simuleringsspel för att få uppleva konsekvenserna av en långvarig störning i betalsystemet.

  • Landshövdingemöte i Nyköping och myndighetsdialog med Finansdepartementet. Myndighetsdialogen syftar till att följa upp länsstyrelsernas arbete och uppdrag.

  • Medverkar på MSB:s samverkanskonferens för myndighetschefer med anledning av den säkerhetspolitiska händelseutvecklingen. Övriga medverkande aktörer är Försvarsmakten, Myndigheten för psykologiskt försvar, Migrationsverket samt Länsstyrelsen i Stockholm och SKR.

  • Inbjuden på lunch med Marinchefen i samband med firandet av Marinen 500 år i Härnösand.

  • Styrgruppsmöte jämställdhet i skogsbranschen. Lägesrapport och uppföljning kring genomförda utbildningar och uppnådda resultat.

  • Regelbundna avstämningar såväl internt som med externa aktörer med anledning av kriget i Ukraina och säkerhetsläget i Europa.

  • Interna ledningsgruppsmöten för planering och uppföljning av verksamheten.  

Följ landshövdingen i sociala medier:

Landshövdingen på Facebook Länk till annan webbplats.

Landshövdingen på Instagram: @landshovdingberit

Kontakt

Maria Sjöström

Utvecklingsstrateg

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss