Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 18-19

Här presenterar vi ett urval av landshövding Berit Högmans aktiviteter.

Några av de planerade aktiviteterna för de kommande veckorna är:

  • Landshövdingemöte i Östersund med landshövdingarna i norrlänen. Dialog om gemensamma strategiskt viktiga frågor såsom Skogsprogrammen, infrastrukturfrågor, den gröna hållbara omställningen i norra Sverige. Besök i Duved och presentation av den så kallade ”Duved-modellen”.

  • Välkomnar Prins Daniels Fellowship till Örnsköldsvik. Delegationen besöker Nolaskolan, Örnsköldsviks gymnasium. Här väntar inspirationsföreläsning och rundabordssamtal med elever. Syftet är att inspirera fler unga att våga gå sin egen väg och bli entreprenörer. Därefter besöker delegationen företaget BAE Systems Hägglunds.

  • Medverkar vid återinvigningen av den nyrenoverade anstalten Härnösand tillsammans med Kriminalvårdens regionchef i nord Johan Modin och kriminalvårdschef Radomir Sarkan.

  • Leder viltförvaltningsdelegationens möte på länsstyrelsen. På agendan bland annat information om älgjaktstider och fällavgifter 2022/2023, skarvförvaltningsplan, licensjakt på lodjur.

  • Deltar på informationssäkerhetsutbildning för länsstyrelsernas ledningsfunktioner. Utbildningen är en kompetenshöjande insats avseende styrning och ledning av riskbaserat och systematiskt informationssäkerhetsarbete för att stärka förmågan att förebygga cybersäkerhetshot.

  • Tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson och regementschef Jonas Karlsson arrangeras en eftermiddag med visning av det återinvigda regementet i Sollefteå. Diskussion om hur hela länet kan bidra till ett starkt försvar tillsammans med samtliga kommunledningar och regionledningen.

  • Jubileumsvandring längs Bergafjärden/Ovansjö-leden som i år fyller 10 år tillsammans med Mingen Skrängstasjön Intresseförening i Njurunda.

  • Regelbundna avstämningar såväl internt som med externa aktörer med anledning av kriget i Ukraina och säkerhetsläget i Europa.

  • Interna ledningsgruppsmöten för planering och uppföljning av verksamheten. 

Följ landshövdingen i sociala medier:

Landshövdingen på Facebook Länk till annan webbplats.

Landshövdingen på Instagram: @landshovdingberit

Kontakt

Maria Sjöström

Utvecklingsstrateg