Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Unikt spel simulerar

störningar i samhällsservice

Foto: Joeri Van Laere, Högskolan i Skövde

Hur sårbart är samhället om betalsystemet kraschar? Vad händer om vi inte kan använda våra kort i butiken? Och vilka blir effekterna av olika åtgärder och beslut vid en långvarig störning? Det är frågor som deltagarna i de fyra norrlänen ska fundera över under en särskild speldag.

Deltagare från akademi, näringsliv och offentlig sektor finns samlade såväl digitalt som fysiskt på fyra platser i norra Sverige, däribland Härnösand. Syftet är att använda ett simuleringsspel för att få uppleva konsekvenserna av en långvarig störning i betalsystemet.

- I livesända sessioner kan aktörer från olika samhällssektorer tillsammans resonera kring, och testa, effekterna av olika kombinationer av åtgärder och se hur allmänhet, den egna och andra organisationer påverkas när betalsystemet sätts under press, säger Henrik Skyttberg, processledare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Spelet hålls onsdagen den 18 maj med arenor i Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. I Västernorrland deltar bland andra landshövding Berit Högman.

- Att vi tillsammans i de fyra norrlänen använder den här spelformen för att simulera en allvarlig samhällsstörning är något unikt och har väckt stort intresse i övriga landet. Jag ser det som ett bra sätt att lyfta frågor, skapa insikter och höja kunskapen om händelse- och beroendekedjor kopplat till den grundläggande kommersiella servicen, säger hon.

Aktiviteten är en del i länsstyrelsernas arbete med grundläggande betaltjänster och bygger på simuleringsspelet CCRAAAFFFTING som utvecklats av forskare från bland annat Mittuniversitetet.

Vill du också delta i eventet?

Varför inte samla ditt arbetslag? Ett bra tips är att sitta gemensamt för att kunna diskutera frågor som dyker upp under spelets gång och om hur er organisation påverkas.

Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens arbete med betaltjänster

Läs mer om forskningsprojektet CCRAAAFFFTING Länk till annan webbplats.

 

Kontakt