Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturnära jobb kan skapas på mindre orter i länet

Tre personer går in i skogen med röjsågar och skyddsutrustning.

Genom Naturnära jobb kan kommunerna starta arbetslag för olika naturnära uppgifter. Foto: Patrik Svedberg/Skogsstyrelsen

Naturnära jobb skapar möjligheter för arbetslösa och bidrar samtidigt till att viktiga natursatsningar genomförs i Västernorrland. Nu inleds en ny del av projektet där kommunerna kan få medel för att starta arbetslag på mindre orter i länet.

Genom regeringsuppdraget Naturnära jobb har kommunerna möjlighet att ansöka om medel från länsstyrelsen för att starta arbetslag för olika naturnära uppgifter. Syftet är liksom inom andra naturnära jobb-initiativ att arbeta för enklare vägar till arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden.

De kommunala satsningarna är ett komplement till de arbetslag som leds av Skogsstyrelsen och gäller på de orter där Skogsstyrelsen inte har någon närvaro.

- På dessa orter, oftast i glesbygd, kan arbetslösheten vara hög och här kan Naturnära jobb göra stor nytta för den enskilde, säger Jenny Lundkvist, samordnare för Naturnära jobb på Länsstyrelsen Västernorrland.

Satsningen ska lyfta deltagarna och förbereda dem inför arbetslivet och samtidigt bidra till att viktiga samhällsuppgifter blir gjorda.

- Det här är ett bra tillfälle för kommunerna att samtidigt genomföra satsningar på exempelvis naturvårdsskötsel i kommunala naturreservat, röjning av vandringleder eller liknande. Medlen kan också användas i statliga naturreservat, säger Jenny Lundkvist.

Information om Naturnära jobb hos Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakt