Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så fördelas skyddsbehövande ukrainare över landet

Händer som håller en illustration av ett hus över en ukrainsk flagga. Foto Mostphotos.

Foto Mostphotos.

Nu är förslaget klart på hur fördelningen av skyddssökande från Ukraina ska se ut på läns- och kommunnivå. Länsstyrelserna börjar därmed en dialog med kommunerna om eventuella regionala förändringar i fördelningen.

Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att ta fram en modell som skapar en så jämn fördelning som möjligt mellan landets kommuner vid anskaffning av boenden för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Syftet är att ge kommunerna och andra aktörer bättre förutsättningar att planera och förbereda mottagandet.

– Vår bedömning är att Västernorrland har kapacitet att ta emot de 1490 individer som vi blivit tilldelade enligt fördelningen. Redan nu har länet mottagit 859 individer och vi vet att det finns boendeplatser i kommunerna för att ta emot det antal vi blivit anvisade, säger Stina Pettersson, enhetschef Länsstyrelsen Västernorrland.

I avvaktan på att ny lagstiftning som ska reglera fördelningen mellan kommunerna träder i kraft den 1 juli, har Migrationsverket fastställt en fördelning på länsnivå, med förslag om fördelningstal på kommunnivå. Den har i dag den 13 april överlämnats till länsstyrelsernas samordningskansli i Stockholm.

Fördelningen baseras på en uppskattning av hur många boendeplatser som behövs utifrån Migrationsverkets huvudscenario om att 76 000 personer kommer att söka skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet fram till halvårsskiftet.

– Siffrorna kan komma att justeras beroende på utvecklingen i Ukraina och hur många av de som kommer till Sverige som behöver hjälp med boende, säger Stina Pettersson.

Fördelningsnyckeln är framtagen enligt den modell som redan används för bosättning av nyanlända och kvotflyktingar och bygger på följande kriterier:

  • kommunens befolkningsstorlek
  • arbetsmarknadsförutsättningar
  • antal ensamkommande barn
  • antal asylsökande som vistas i kommunerna
  • avräkning för de skyddsbehövande som redan vistas i kommunerna.

Fram till att den nya lagstiftningen är på plats i sommar kan Migrationsverket, i nära samverkan med landets kommuner, fördela boenden åt skyddsbehövande ukrainare utifrån de fastställda fördelningstalen.

– Det finns ett stort engagemang i länet och vi har en god dialog med alla kommuner via våra etablerade processer för ordinarie fördelning enligt bosättningslagen, säger Hanna Norberg, integrationsutvecklare, Länsstyrelsen Västernorrland.

Fördelningsnyckel skyddsbehövande enligt massflyktingsdirektivet – läns- och kommunnivå Pdf, 189.5 kB.

Kontakt

Stina Esselström

Enhetschef vid enheten för Social hållbarhet