Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mild vårflod att vänta i länet

högt vattenflöde med gren som sticker upp ur vattnet

Med hjälp av vårflodsprognoser från SMHI, Vattenregleringsföretagen och egna analyser bedömer länsstyrelsen att vårfloden 2022 kommer att vara relativt mild i Västernorrland.

Snömängderna i länet är just nu kring det normala eller under det normala med lite snö längs kusten och mera i inlandet. I delar av Ångermanland finns det områden med mer snö än normalt.

- Detta sammanvägt gör dock att förutsättningarna för en lugn vårflod är goda. I fjällen är det på många håll mer snö än normalt för årstiden men där kommer också magasinen för vattenkraften fånga upp mycket av vattnet, säger Martin Neldén, beredskapshandläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Hur kraftig vårfloden blir beror samtidigt på vädret under snösmältningen. Blir det väldigt varmt och en snabb avsmältning tillsammans med mer nederbörd blir det en kraftig vårflod, men sker avsmältningen långsamt och under längre tid blir det lugnare. Det tillsammans med mängden snö som ska smälta avgör hur illa det kan bli. Det spelar också roll om ett vattendrag har många sjöar då detta dämpar flödet.

- Med de prognoser och analyser som vi har tillgång till bedömer vi att förutsättningarna för en lugn vårflod är goda, vi har till och med redan haft en period i mars med en del avsmältning. Däremot finns det vissa utsatta ställen där det brukar bli problem. Bor man i ett sådant område bör man vara uppmärksam och beredd på problem oavsett hur kraftig årets vårflod blir, säger Martin Neldén.

Vårfloden startar lite olika

I länets mindre vattendrag kommer troligen vårfloden komma igång rejält under inledningen av nästa vecka, vilket kommer att märkas genom att vattenflödet ökar i åar och bäckar. I lite större vattendrag, som Gådeån, Nätraån och Moälven, kommer vattenflödena också börja öka, men lite långsammare och det kommer troligen börja märkas först i slutet på nästa vecka eller senare.

För länets tre stora vattendrag, Ljungan, Indalsälven och Ångermanälven, kommer inte vårfloden igång ordentligt förrän senare, troligen någon gång i maj. Längs dessa finns det mycket snö i fjällen, men mindre i skogslandet. Den snömängd som finns totalt gör att det inte är troligt med en kraftig vårflod.

- Det är trots allt prognoser och bedömningar och bor man i närheten av ett vattendrag så är det alltid bra att ha en beredskap, säger Martin Neldén.

Stort eget ansvar vid översvämningar

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att skydda din egen fastighet mot översvämningar och pumpa ut eventuellt vatten som kommit in. Hus som ligger lågt och hus med källare är mer utsatta för risker än andra.

Kommunen kommer i första hand att skydda samhällsviktiga funktioner som till exempel pumpstationer för vatten och avlopp, vägar och elcentraler samt äldreboenden.

Länsstyrelsen hjälper till att samordna arbetet. Om kommunens eller regionens egna resurser inte räcker till har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förstärkningsresurser som kan användas.

Tips till dig som privatperson

Vid höga flöden finns risk för källaröversvämningar. För att undvika skador kan du till exempel:

  • Tömma källaren på saker.
  • Stänga eventuella ventiler på avloppsledningar.
  • Täcka för golvbrunnar med sandsäckar eller plastsäckar fyllda med jord.
  • Rensa dagvattenbrunnar och kontrollera stuprör så att de inte är stopp.
  • Följ nyhetsrapporteringen samt väderprognoser och varningar från SMHI.

Tänk också på att inte gå eller köra bil genom översvämmade områden och respektera avspärrningar och följ myndigheters uppmaningar.

Kontakt