Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen har beslutat om uppehåll gällande älgjakttiderna

Älg ligger i skogen

Länsstyrelsen Västernorrland har fattat beslut gällande älgjakttiderna, och tillika brunstuppehåll, för länets inrättade förvaltningsområden för de kommande tre jaktåren.

Uppehållet omfattar 14 dagar för de kommande tre jaktåren enligt följande:

  • Jaktåret 2022/2023: Från och med den 26 september 2022 till och med den 9 oktober 2022.
  • Jaktåret 2023/2024: Från och med den 26 september 2023 till och med den 9 oktober 2023.
  • Jaktåret 2024/2025: Från och med den 26 september 2024 till och med den 9 oktober 2024.

I bilaga 2 till jaktförordningen (1987:905) framgår det att länsstyrelsen kan besluta om uppehåll i jakttiden om högst 14 dagar om inte möjligheterna att uppnå beslutade mål för skador på skog och trafik försvåras.

Länsstyrelsen i Västernorrland har fört dialog tillsammans med Jämtland och Västerbottens länsstyrelser och tiderna kommer också så att sammanfalla med de två nämnda länen och deras tillika förvaltningsområden.

Behöver ni veta mer?

Har ni ytterligare frågor eller vill läsa beslutet i sin helhet, kan ni kontakta Länsstyrelsen Västernorrland via e-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se
Ange diarienummer 1183-2022.

Kontakt

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss