Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya regler för stöd till publik laddinfrastruktur ger bättre möjligheter i hela landet

Klimatklivets logotyp. Svarta bokstäver i vita rutor på gul botten.

EU-kommissionen har infört nya regler om investeringsstöd till publik laddinfrastruktur för allmänheten. Förändringarna stärker Klimatklivets möjligheter att ge stöd till en tät och robust infrastruktur i hela landet. De innebär också att ansökningsprocessen görs om till ett anbudsförfarande.

De nya EU-reglerna om hur medlemsstater får ge investeringsstöd till publik ladd- och vätgasinfrastruktur (artikel 36a förordning nr 651/2014) påverkar bland annat Klimatklivet som är Sveriges främsta investeringsstöd för laddinfrastruktur.

- De nya reglerna innebär bättre möjligheter för Klimatklivet att fördela och bevilja investeringsstöd till publik laddinfrastruktur i den takt som behövs för att möta marknadens behov. Det ser vi som mycket positivt då det kan bidra till att växla upp utbyggnadstakten, säger Nanna Wikholm, Naturvårdsverket.

Öka takten

Exempel på laddinfrastruktur som efterfrågas idag, men som hittills byggts i för låg takt är snabbladdstationer för personbilar med en effekt på 150 kW eller mer och flera laddpunkter på samma plats.

- Nu blir det möjligt för Klimatklivet att bidra till fler publika laddstationer med högre effekter. Det främjar en tät och robust laddinfrastruktur som behövs för att möta den ökande försäljningen av elbilar. Det kan också bidra till att förtroendet för elektromobilitet stärks ytterligare, säger Isak Öhrlund, handläggare för Klimatklivet hos Naturvårdsverket.

För att öka utbyggnadstakten har Naturvårdsverket också lämnat ett förslag till regeringen om ökade stödnivåer för investeringar i publik laddinfrastruktur.

Ny ansökningsprocess

En följd av regelförändringarna är att Naturvårdsverket ändrar ansökningsprocessen. De aktörer som vill bygga publika laddstationer kommer få möjlighet att lämna anbud om att bygga på olika platser ute i landet. Anbuden som gäller samma plats kommer därefter att ställas i konkurrens mot varandra och de mest kostnadseffektiva laddstationerna kommer att få stöd.

För att se till att utlysningen utformas utifrån marknadens behov bjuder länsstyrelsen in till samråd inför Klimatklivets nästa utlysning om stöd till publik laddinfrastruktur. Samrådet riktar sig till operatörer av laddinfrastruktur, kommuner, kommunala bolag, branschorganisationer, fastighetsägare och andra intressenter som vill bygga ut laddinfrastruktur eller som på annat sätt berörs av länets utveckling avseende laddinfrastruktur.

Samrådet ägde rum den 11 april-28 april 2022.

Klimatinvesteringsstöd

Viktiga datum

  • Anbud för publik laddinfrastruktur ska lämnas in 23 maj–7 juni.
  • Nästa ansökningsperiod för övriga åtgärder i Klimatklivet är öppen 3–18 maj.

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har i uppdrag att hantera stödet och för 2022 finns utökade medel att dela ut.

Investeringsstöd från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 8 miljarder kronor till företag, organisationer och kommuner som ansökt om stöd för klimatinvesteringar. Tillsammans med övrig finansiering har totalt 17,8 miljarder kronor investerats för att minska utsläppen. Stöd ges till både stora och små åtgärder i hela landet. Det största projektet har fått 210 miljoner kronor i stöd. Under 2022 kan Klimatklivet bevilja upp emot 2,8 miljarder kronor i stöd.

Kontakt

För ytterligare information, kontakta Isak Öhrlund eller Anneli Nivrén, Naturvårdsverket.

Isak Öhrlund, handläggare, Klimatklivet
Telefon: 010-698 17 80
E-post: isak.ohrlund@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef
Telefon: 010-698 13 00 och 070-206 37 27
E-post: anneli.nivren@naturvardsverket.se

Kontakt