Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Insynsrådet en arena för omvärldsspaning

Bakre raden från vänster: Gunilla Kjellsson, Anders Fällström, Johan Åkesson (ersättare, ordinarie ledamot John Molin), Oliver Dogo Främre raden: Malin Larsson, Berit Högman, Viveca SjödinSaknas på bild: Alicja Kapica, Marie Berglund, Glenn Nordlund

Hur påverkas Västernorrland av kriget i Ukraina? Hur förbereder länsstyrelsen höstens val? Och vilka insatser görs på energi- och klimatområdet i länet? Det är tre frågor som insynsrådet behandlade vid sitt senaste möte.

I måndags, den 4 april, hölls årets andra möte med länsstyrelsens insynsråd på Residenset i Härnösand. Syftet med mötena är att informera ledamöterna om aktuella frågor på länsstyrelsen samt att utbyta information om vad som händer i länet och vår omvärld.

På agendan fanns länsstyrelsens arbete med insatser inom energi- och klimatområdet och information om länsstyrelsens arbete inför valet samt aktuella frågor kopplade till bland annat omvärldsläget och kriget i Ukraina.

- Vid våra möten berättar vi om aktuella frågor och pågående uppdrag och vi lyfter både utmaningar och framgångar i myndighetens arbete för att skapa förståelse för verksamheten och vår roll i länet, berättar landshövding Berit Högman.

Mötena är minst lika viktiga tillfällen för att inhämta information om vad som händer i vår omvärld och vanligtvis har en ledamot alltid en punkt på agendan kopplat till sitt aktörsområde eller kopplat till en trendspaning. Gunilla Kjellsson, regionordförande LRF Västernorrland har varit ledamot sedan 2017 och bidrar aktivt med perspektiv från gröna näringarna under mötena.

- Landshövdingen och länsrådet har alltid ett stort intresse av att lyssna och använda oss i rådet som resurser för omvärldsspaning. Det skapar ett lärande hos oss alla när vi delar med oss av aktuella händelser, vi ledamöter blir lite av länsstyrelsens ambassadörer utåt i länet, säger Gunilla Kjellsson.

Oliver Dogo, VD för Handelskammaren Mittsverige blev just invald och deltog i måndags på sitt första möte.

- Som ledamot hoppas jag kunna bidra med näringslivets perspektiv samt att få en ökad kunskap och förståelse för länsstyrelsens roll och uppdrag som regional aktör, kunskap som jag har möjlighet att vidareförmedla till näringslivets aktörer, säger Oliver Dogo.

Mer information

Insynsrådet är ett rådgivande organ till landshövdingen och består av åtta personer, som utses av regeringen efter förslag från landshövdingen. Insynsrådet sammanträder fyra gånger per år.

Ledamöter i insynsrådet utsedda för perioden 1 mars 2022-29 februari 2024

Berit Högman, landshövding i Västernorrland (ordförande)

Marie Berglund, seniorkonsult, före detta råvaru- och hållbarhetschef, NCC

Anders Fällström, rektor vid Mittuniversitetet

Malin Larsson, riksdagsledamot

Gunilla Kjellsson, regionordförande, LRF Västernorrland

Glenn Nordlund, regionråd, Region Västernorrland

Alicja Kapica, Oppositionsråd, Sundsvalls kommun

Oliver Dogo, VD för Handelskammaren Mittsverige

John Molin och Viveka Sjödin, fackliga företrädare, Länsstyrelsen Västernorrland.

Kontakt

Maria Sjöström

Länsledningskoordinator