Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

"Vi måste vara framtiden på spåren"

Bristen på helhetssyn för järnvägssträckan Stockholm–Luleå riskerar att få allvarliga konsekvenser för svensk arbetsmarknad, vår globala konkurrenskraft och de nationella miljö- och klimatmålen. Det menar sex landshövdingar och representanter för handelskamrarna i respektive län.

Västernorrland representeras i debattartikeln av landshövding Berit Högman och Oliver Dogo, VD för Handelskammaren Mittsverige. De konstaterar att flera viktiga satsningar på sträckan Stockholm-Luleå saknar full finansiering eller skjuts på framtiden i Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan 2022-2033.

En av flaskhalsarna är Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall som fortfarande väntar på utbyggnaden av dubbelspår, något som skulle ge kraftigt minskade transportkostnader, halverade restider och skapa förutsättningar för ett mer klimatsmart resande.

- Med en fullständig utbyggnad av Nya Ostkustbanan mellan Gävle–Härnösand skulle rörligheten mellan kommunerna längs sträckan öka dramatiskt och gynna arbetsmarknaden och tillflyttningen kraftigt, säger Berit Högman.

Representanterna för de sex länen efterlyser ett helhetstänk för infrastrukturen för att bättre länka ihop huvudstadsregionen med de stora innovativa satsningar som just nu pågår i norra Sverige.

- Tillgängliga, effektiva och klimatsmarta kommunikationer för både gods- och persontrafik är en förutsättning för att vi ska kunna uppnå Sveriges högt ställda miljö- och klimatmål. Vi har inte råd att hamna på efterkälken varken när det gäller klimatet, arbetstillfällen eller en konkurrenskraftig export, säger Berit Högman.

Läs hela debattartikeln i tidningen Dagens Industri:

Vi måste vara framtiden på spåren Länk till annan webbplats.

Kontakt