Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information om infarten till Entré Syd, Skuleskogens nationalpark

En vägskylt som anvisar till Skuleskogens nationalpark. I bakgrunden en kartbild på en del av Höga Kusten i Sverige.

Länsstyrelsen Västernorrlands nationalparksförvaltning arbetar med att få en ny bro på plats över Ävdalsbäcken, in mot Skuleskogens nationalpark Entré Syd. Entreprenören som upphandlats planerar att påbörja arbetet i början av maj.

Målsättningen är att en ny bro ska finnas på plats till den 1 juni och att Entré syd ska öppnas igen för sommarsäsongen. Det var i höstas som bron blev utdömd i en besiktning och vägföreningen blev tvungen att stänga för all biltrafik.

- Vi kan också meddela att vi under året kommer påbörja arbetet med att dra om vägen till Entré Syd. Syftet är att komma till rätta med den periodvis ansträngda trafiksituationen genom byn Käl. En ny vägsträckning har projekterats och Naturvårdsverket har meddelat att man skjuter till pengar för denna satsning på en bättre infart mot nationalparken, säger Johan Uebel nationalparksförvaltare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Nationalparksförvaltningens plan är att gå ut med en upphandling av vägbygget innan sommaren. Efter att det är genomfört kan en tidsplan för processen framåt tas fram.

Inför kommande högsäsong planerar Länsstyrelsen Västernorrland, liksom i fjol, att erbjuda gratis buss till Entré Syd och Väst. Förhoppningen är att fler upptäcker det smidiga i att lämna bilen vid E4 och åka kollektivt i till nationalparken. Mer information om tidtabell med mera kommer senare i vår.

Kontakt

Johan Uebel

Enheten Natur i Höga Kusten