Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 13-14

Bild på landshövding Berit Högman

Här presenterar vi ett urval av landshövding Berit Högmans aktiviteter.

Några av de planerade aktiviteterna för de kommande veckorna är:

  • Möte med Y-sam i syfte att informera om var i arbetet med totalförsvaret Länsstyrelsen står idag. Y-sam/Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor är ett samverkansforum med företrädare från bland andra länsstyrelsen, länets kommuner, räddningstjänst, polis och Region Västernorrland.

  • Besöker IF Rycket i Härnösand. IF Rycket är en idrottsförening i Härnösand som bedriver idrott för funktionshindrade. Alla är välkomna oavsett funktionshinder.

  • Medverkar under möte med SAMHAV, samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor. Temat för mötet är ”Friskare Hav”. Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor består av 21 myndigheter för att förbättra samordningen mellan myndigheter med ansvar för havsmiljön.

  • Studiebesök Logistikparken, Sundsvall tillsammans med Byggföretagen Västernorrland.

  • Deltar i filmkväll och panelsamtal om Frikyrkans Historia. En kväll med fokus på frikyrkans historia och dess betydelse i samhällsutvecklingen.

  • Leder ledningsgruppsdag med länsstyrelsens chefer. Fokus på ledarskaps- och verksamhetsutveckling.

  • Medlemsmöte GD-föreningen. Om FN:s klimatpanels rapport och vad har vi som myndighetschefer för ansvar?

  • Möte på Regeringskansliet med samtliga landshövdingar med anledning av omvärldsläget.

  • Regelbundna avstämningar såväl internt som med externa aktörer med anledning av kriget i Ukraina och säkerhetsläget i Europa.

  • Interna ledningsgruppsmöten för planering och uppföljning av verksamheten.

Följ landshövdingen i sociala meder

Landshövdingen på Facebook Länk till annan webbplats.

Landshövdingen på Instagram: @landshovdingberit

Kontakt

Maria Sjöström

Utvecklingsstrateg