• Eldningsförbud i Västernorrlands län

    Brandrisken i Västernorrland är väldigt hög och det råder eldningsförbud i länet från och med 10 juni kl. 08.00. Syftet med eldningsförbudet är att förhindra skogsbränder. /There is a fire ban in Västernorrland County, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västernorrland har god beredskap att ta emot över 1500 individer i länet

Ikon med flykting inom ett hus

Idag redovisas länsstyrelsernas uppdrag att inventera förekomsten av befintliga platser för tillfälliga boenden till Migrationsverket och Regeringskansliet. Inventeringen visar att Västernorrland har god beredskap att ta emot över 1500 individer i länet.

Den 15 mars fick länsstyrelserna i uppdrag av Regeringen att göra en inventering av befintliga lokaler, anläggningar och även andra enklare boendeformer som kan användas som tillfälliga boenden på såväl kort som något längre sikt. Uppdraget har utförts i nära dialog med kommuner och andra aktörer.

- Det var en bred spridning på inrapporterade boendelösningar, det rör sig om allt från olika typer av samlingssalar till korridorsboenden och lägenheter. Även boenden inom branschorganisationer i privat regi har tillförts listan, exempelvis lägenheter och campingar/stugbyar, säger Hanna Norberg.

Länsstyrelsen har fått in underlag från kommunerna och sammanställt en länslista som nu skickats vidare till Länsstyrelsen Stockholm och den nationella samordningen av uppdraget. Vid den nationella samordningen kan det förekomma att objekt sorteras bort vilket kan påverka den totala andel platser som skulle kunna aktiveras.

- Vi vet inte om eller hur många flyktingar som väntas till länet i dagsläget, men enligt inrapporteringen så finns det god beredskap till att ta emot över 1500 individer i länet. I praktiken är beredskapen större än antalet boendeplatser som inrapporterats, då antalet platser inte angetts i vissa lokaler, säger Hanna Norberg.

Länsstyrelsen har på tidigare uppdrag från Regeringen inventerat boendeplatser. Här kan du läsa mer om den inventeringen:

Länsstyrelsen inventerar boendeplatser i Västernorrland

Kontakt