Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pressinbjudan: Landshövdingen bjuder in till dialogmöte om flyktingmottagandet och totalförsvarsarbetet

Ledningarna för länets kommuner, regionen och chefen för Norra Militärregionen är inbjudna till ett möte den 23 mars på Residenset i Härnösand.

Tillsammans diskuterar vi det gemensamma ansvaret för totalförsvaret på såväl kort som längre sikt. Flyktingmottagandet har snabbt blivit en gemensam angelägenhet till följd av kriget i Ukraina och kräver insatser här och nu. Norra Militärregionen medverkar bland annat för att ge en samlad bild av omvärldsläget.

- Vi ser ett behov av att samlas, både ansvariga politiker och chefer, för att få en samlad bild av situationen just nu med anledning av kriget i Ukraina. Den pågående krisen med en ökad ström av människor som flyr för sina liv och det säkerhetspolitiska läget i omvärlden understryker verkligen vikten av att vi arbetar fokuserat och tillsammans här och nu och även framåt med totalförsvarsuppbyggnaden, säger landshövding Berit Högman.

Länsstyrelsen, kommunerna, regionen, myndigheter och civilsamhälle har arbetat tillsammans i 104 veckor och därmed i två år med pandemin.

- Vi har lärt oss mycket under den här tiden, dialog och samverkan har stärkts och lärdomarna från dessa två år är viktiga när vi nu fortsätter med uppdrag och samverkan med anledning av kriget i Ukraina. "Ett högt torn börjar vid marken" det är vårt gemensamma arbete som bygger en robust grund så att vi kan arbeta effektivt för Sveriges bästa, säger Berit Högman.

Intervjuer och fotografering

Media bjuds in till intervjutillfälle/fotografering i direkt anslutning till mötets avslut på Residenset kl.12.45.

Tillgängliga för intervjuer är: Berit Högman, landshövding, Malin Svanholm, kommunalråd (S) Kramfors Kommun, Andreaz Strömgren, kommundirektör Timrå Kommun, Lars Karlsson, chef Norra Militärregionen

Anmälan görs till länsledningskoordinator Maria sjöström via e-post: maria.sjostrom@lansstyrelsen.se eller telefon: 070-247 93 91

Kontakt