Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kraftsamling mot våldet i Västernorrland

Alla kommuner, regionen, länsstyrelsen och en rad myndigheter i länet skriver i morgon under en handlingsplan mot våld. Planen innehåller också en rad aktiviteter och målet är en nollvision: att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra i Västernorrland.

15 offentliga aktörer skriver under en gemensam handlingsplan för Västernorrlands län. Handlingsplanen är en del i ett långsiktigt gemensamt arbete mot våld i länet.

- Det finns många goda krafter i Västernorrland. Handlingsplanen innebär en ytterligare kraftsamling och är bevis på att vi har en stark uppslutning och att det finns en handlingskraft för att motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, säger landshövding Berit Högman.

Mäns våld mot kvinnor är ett stort jämställdhets- och folkhälsoproblem som förekommer i alla delar av samhället. Det innebär stor utsatthet för de drabbade individerna men innebär också stora kostnader för samhället.

- Nu kraftsamlar vi för att åter sätta våldet och dess konsekvenser på agendan. Denna samverkan kan beskrivas som en kedja eller ett pussel där alla ansvariga myndigheter bidrar med sin länk eller sin pusselbit, säger Emma Wik, utvecklingsledare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Undertecknandet av handlingsplanen sker på Västernorrlands museum i Härnösand och under dagen pågår även en konferens där konkreta exempel på det arbete som pågår runt om i länet lyfts fram.

Ett exempel är hur hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetar med rutiner för att uppmärksamma utsatta barn och vuxna. Tillsammans bidrar länets kommuner, hälso- och sjukvården och polisen för att ge skydd, stöd och vård.

Handlingsplanen innehåller även en konkret åtgärdslista.

- Hitintills har den vi enats om 13 prioriterade samverkansåtgärder i denna lista som vi nu gemensamt ska fokusera särskilt på under 2022-2024 för att nå våra mål, säger Emma Wik.

Följande organisationer skriver under handlingsplanen tisdag den 22 mars klockan 11:30 på Västernorrlands museum i Härnösand:

Länsstyrelsen Västernorrland

Åklagarmyndigheten

Polismyndigheten

Kriminalvården

Försäkringskassan

Migrationsverket

Arbetsförmedlingen

Region Västernorrland

Härnösands kommun

Kramfors kommun

Sollefteå kommun

Sundsvalls kommun

Timrå kommun

Ånge kommun

Örnsköldsvik kommun

Kontakt