Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skogsavverkning i naturreservat för säker luftfart slutförs nu

Flygfoto över landskap med vatten och skog

Flygbild över Sundsvall-Timrå flygplats och Indalsälvens delta. Foto: Erik Engelro/Länsstyrelsen Västernorrland

Sundsvall Timrå flygplats påbörjade i mars en avverkning av träd som är för höga i inflygningskorridoren. Det arbetet ska nu slutföras under tisdag-onsdag.

- Avverkningen genomförs för att upprätthålla en hög flygsäkerhet, säger John Granbo, förvaltare för Indalsälvens delta vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Med hjälp av en helikopter toppkapades träd under den 16-17 mars. Det arbetet blev inte helt klart och ska därför nu slutföras den 12-13 april.

Detta kommer att påverka besökare till naturreservatet. Bron från parkeringen kommer nämligen att hållas stängd under tiden flygning och avverkning sker i området.

Avverkning av träd kommer att ske både inom reservatet och strax utanför. Och inom den så kallade inflygningskorridoren. För att upprätthålla flygsäkerheten är det enligt reservatsföreskrifterna tillåtet att utföra denna åtgärd.

- Detta är en åtgärd som vi tillsammans med Sundsvall-Timrå flygplats har initierat, istället för att fälla hela träd. Efter denna typ av avverkning kommer vi att skapa mer stående död ved och skadade träd som kommer att vara till gagn för en rad arter under en lång tid, säger John Granbo, förvaltare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Vid frågor, kontakta reservatsförvaltaren John Granbo eller Sundsvall-Timrå flygplats. Vi uppmanar alla att inte besöka området under dessa två dagar. Vi hoppas åtgärden inte medför allt för stort besvär för er besökare.

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur