Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen inventerar

boendeplatser i Västernorrland

Ukrainska flaggan

Länsstyrelsen i Västernorrland har tillsammans med länets kommuner gjort en inventering av tillfälliga boendeplatser för att ta hand om flyktingar från det krigsdrabbade Ukraina.

– Det handlar om att få en första bild för att kunna lösa det akuta behovet, säger Hanna Norberg, integrationssamordnare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Miljoner flyr från kriget i Ukraina och antalet stiger för varje dag. Länsstyrelsen och kommunerna i länet förbereder sig för att ta emot ukrainska flyktingar.

- Vi har en bra samverkan och beredskap i länet även om det är svårt att planera då vi inte vet hur många som kommer, när de kommer eller vilka behov de har, säger Hanna Norberg.

Länsstyrelsen samarbetar med kommunerna och andra aktörer i länet, men även med centrala myndigheter för att hitta boenden både akut och på längre sikt.

Akuta behov av boenden

Den första inventeringen gäller boenden som kan nyttjas omedelbart för akut inkvartering av människor från Ukraina. Det kan handla om boende i kommunala skolor, gymnastiksalar, campingplatser och stugbyar.

- Nu handlar det om att lösa situationen på kort sikt. Men vi behöver även titta på lite längre sikt och återkomma med en mer strukturerad inventering av boendeplatser i länet, konstaterar Hanna Norberg.

Migrationsverket menar att det är svårt att bedöma hur många av de som flyr kriget i Ukraina som kommer att söka asyl i Sverige. Myndigheten förbereder dock för att öka antalet boendeplatser för asylsökande.

Stort engagemang för flyktingar

Många vill bidra med anledningen av situationen i Ukraina.

- Engagemanget och viljan att hjälpa till är uppskattad och frivilliga insatser är välkomna. Här gör civilsamhället och frivilligorganisationer en stor insats, säger Hanna Norberg.

På Migrationsverkets webbplats finns mer information med anledning av situationen i Ukraina Länk till annan webbplats.

På länsstyrelsernas gemensamma webbplats finns information på flera språk om vad som gäller för dig som är ny i Sverige Länk till annan webbplats.

Kontakt