Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Konsultation med samiska företrädare i vissa ärenden från 1 mars

Samernas flagga.

Den 1 mars träder den nya lagen om konsultationsordning i ärenden som kan få särskild betydelse för det samiska folket i kraft. Länsstyrelsen ska konsultera samiska företrädare i vissa ärenden.

Lagen innebär att Regeringen och förvaltningsmyndigheter blir skyldiga att konsultera samiska företrädare innan beslut fattas i ärenden som berör samernas språk, kultur, näringar och ställning som urfolk. Syftet är att främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter.

Hur ska detta hanteras av länsstyrelsen?

I första hand ska länsstyrelsen konsultera Sametinget, men det kan också bli fråga om konsultation med samebyar och andra samiska organisationer. Samiska företrädare har också rätt att själva initiera konsultationer i ärenden av särskild betydelse för dem.
Samiska organisationer kan, med hänsyn till deras ändamål i stadgarna, lämna in önskemål till länsstyrelsen om att bli konsulterade i ärenden av särskild betydelse. Organisationen ska då anmäla i vilka frågor de önskar bli konsulterade, och skicka in sina stadgar till länsstyrelsen.

Anmälan och stadgar skickas in via e-post till: vasternorrland@lansstyrelsen.se
Skriv ”Anmälan om intresse av konsultation” i ämnesraden.

Mer information

Vill du veta mer om beslutet om konsultationsordningen och hur det går till? Eller om länsstyrelsens arbete kring nationella minoriteter? Mer information finns hos Sametinget och på vår webbplats:

Konsultation med Sametinget Länk till annan webbplats.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Kontakt

Stina Esselström

Enhetschef vid enheten för Social hållbarhet