Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 9-10

Bild på landshövding Berit Högman

Här presenterar vi ett urval av landshövding Berit Högmans aktiviteter.

Några av de planerade aktiviteterna för de kommande veckorna är:

  • Leder möte med länsstyrelsens Insynsråd. På agendan: rapportering om arbetet med den regionala livsmedelsstrategin samt länets samverkan kring och arbetet med Mäns våld mot kvinnor.

  • Medverkar vid möte för presentation om Sveriges första anläggning för produktion av elektrobränsle, FlagshipONE, som Liquid Wind AB planerar att bygga i Örnsköldsvik i anslutning till Övik Energi AB:s kraftvärmeanläggning Hörneborgsverket.

  • Extra Landshövdingemöte avseende bland annat uppdraget att föreslå effektiviseringar inom jordbruks- och landsbygdsstöd.

  • Styrgruppsmöte i projektet jämställdhet i Skogsbranschen. Styrgruppen behandlar förslag till rapport om Branschgemensamt jämställdhetsarbete där projektets arbete och organisation sammanställs i en form som gör att fler aktörer, geografiska områden och branscher kan använda sig av vårt arbete.

  • Inleder digital nätverksträff inför uppmärksammandet av den internationella kvinnodagen tillsammans med landshövdingarna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Temat för träffen är ekonomisk jämställdhet och arrangeras av länsstyrelserna i de fyra norrlänen.

  • Medverkar i seminarium och panelsamtal ”Bildning och kultur – en viktig motor för samhällsutvecklingen” En förmiddag om hur bildning och kultur kan utgöra en resurs för rörelse, innovation och förändringskraft i Västernorrland, arrangeras av Mittuniversitetet.

  • Inviger Fritidsbanken i Härnösand. Fritidsbanken är en plats där du kan låna sport- och fritidsutrustning. Där finns till exempel skidor, skridskor, bollar, racketar, tält, stormkök och allt annat som hör till sport och friluftsliv. Ungefär som ett bibliotek, men för fritidsprylar.

  • Internationella Kvinnodagen: Kvinnokraft på Residenset – tema ekonomisk jämställdhet och följderna av pandemin. Företrädare för myndigheter och politiken i länet medverkar för dialog om hur vi arbetar tillsammans för ett jämställt Västernorrland. Therese Svanström, ordförande TCO, medverkar som inspirationsföreläsare på temat ekonomisk jämställdhet.

  • Regelbundna avstämningar såväl internt som med externa aktörer med anledning av kriget i Ukraina och säkerhetsläget i Europa.
  • Interna ledningsgruppsmöten för planering och uppföljning av verksamheten.

Följ landshövdingen i sociala meder

Landshövdingen på Facebook Länk till annan webbplats.

Landshövdingen på Instagram: @landshovdingberit

Kontakt

Maria Sjöström

Utvecklingsstrateg