Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen följer utvecklingen av kriget i Ukraina och samordnar länets beredskap

europakarta

Ryssland inledde i torsdags en invasion av Ukraina, något som Sverige fördömer. För att viktiga aktörer i länet ska få en gemensam bild av händelseutvecklingen har länsstyrelsen samverkat kring läget på flera nivåer och med flera organisationer.

- I går vaknande vi till nyheten om att Ryssland inledde en invasion av Ukraina. En tung och mörk dag för Ukraina, Europa och hela världssamfundet. Mina tankar är med det ukrainska folket i detta svåra läge, säger Berit Högman, landshövding i Västernorrland.

Länsstyrelsen är länets högsta civila totalförsvarsmyndighet och sen årsskiftet har vi ökat vår omvärldsbevakning för att ha an aktuell bild av vad som händer och utifrån det bedöma vad vi behöver göra. Senast i onsdags hade vi möten med både kommunchefer och beredskapssamordnare i länet. Där lyftes det att vi behöver fortsätta upprätthålla en god grundberedskap, informera och utbilda personal, planera för utökad samverkan och arbeta proaktivt inom de ramar som vi har.

- Vi fortsätter följa händelseutvecklingen och är beredda på att agera beroende på vad som händer i vår omvärld. Vi är väl förberedda och har rutiner för att hantera den här typen av situationer, säger Torbjörn Westman, beredskapsdirektör.

Kriget i Ukraina påverkar även oss i Västernorrland. Det kan dels handla om andra typer av aktiviteter riktade mot oss för att försvaga samhället, som sabotage, cyberattacker eller informationspåverkan. Men det kan även innebära annan påverkan på samhället som ökade flyktingströmmar eller störda logistikkedjor.

- Myndigheter, kommuner, företag och privatpersoner – alla behöver hjälpas åt för att skapa ett tryggare och robustare samhälle. Det är extra viktigt att vara uppmärksam på eventuell desinformation och informationspåverkan. Vi har alla ett ansvar för att vara källkritiska och tänka efter ett varv extra innan vi sprider information vidare. Viktiga frågor att ställa sig är till exempel vem som står bakom informationen och vilket syfte avsändaren har med att sprida den, säger Torbjörn Westman.

Risken för ett direkt väpnat angrepp mot Sverige är i nuläget låg, enligt Försvarsmakten och beredskapsgraden ligger kvar på samma nivå som tidigare.

- Det bästa vi kan göra just nu är att fortsätta att leva våra liv som vanligt men alla reagerar olika på händelser och att det är viktigt att vi stöttar våra nära och kära med den oro som kan finnas, säger Torbjörn Westman.

Mer information om länsstyrelsens roll i totalförsvaret:

Civilt försvar

Mer information om källkritik:

Källkritik på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Att prata med barn om oro för omvärldsläget:

Kriget i Ukraina - frågor och svar för barn på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Att prata med barn om oro för omvärldsläget (forsvarsmakten.se) Länk till annan webbplats.

Just nu finns det ingen risk för krig i Sverige men här kan du läsa mer om:

Skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats.

Förbered dig för kris (msb.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt