Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny nationell handlingsplan
mot antibiotikaresistens

pillerkartor ligger huller om buller

Antibiotikaresistens är ett hot mot både människors och djurs hälsa. Därför arbetar en rad myndigheter och organisationer tillsammans för att begränsa utvecklingen och spridningen av antibiotikaresistens samt stärka hanteringen av dess konsekvenser.

Den nationella samverkansfunktionen för arbetet mot antibiotikaresistens består av 22 myndigheter och fyra nationella organisationer. Samverkansgruppen har, på uppdrag av regeringen, gemensamt tagit fram en ny nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens som sträcker sig till 2024 och som är en uppdatering av den tidigare handlingsplanen.

- Genom att använda våra gemensamma resurser klokt kan vi begränsa utvecklingen och spridningen av antibiotikaresistens samt stärka hanteringen av dess konsekvenser, säger länsveterinär Helén Löfblad vid Länsstyrelsen Västernorrland.

När det gäller arbetet som berör antibiotikaresistens har länsstyrelserna tillsyn över djurskydd, läkemedelsanvändning på gård, djurhälsopersonal inklusive vissa områden inom läkemedelsförskrivning och hygien på djursjukhus och kliniker.

- Länsstyrelserna kommer också inom ramen för handlingsplanen att samverka med andra myndigheter för en informationsinsats rörande riskerna med illegala läkemedel till djur, säger Helén Löfblad.

I samverkansgruppen deltar aktörer inom exempelvis människors och djurs hälsa, livsmedel, miljö och forskning. Detta främjar ett helhetsperspektiv, så kallat One Health-perspektiv, som uppmärksammar hur dessa olika sektorer är sammanlänkade och därför måste hanteras genom ett gemensamt arbetssätt.

Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket leder arbetet på nationella nivå.

– Det är värdefullt att vi har en plattform för sektorsövergripande arbete för att främja ett helhetsgrepp mot antibiotikaresistens. Den nya handlingsplanen är ett verktyg framförallt för åtaganden som kräver samarbeten mellan flera aktörer, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Mer information om det tvärsektoriella arbetet mot antibiotikaresistens finns hos Folkhälsomyndigheten:

Tvärsektoriell handlingsplan mot antibiotikaresistens 2021–2024 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Kontakt