Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länen i norr lyfter skogens värden

Landshövdingarna i de fyra norrlänen lyfter, tillsammans med regionerna och Skogsstyrelsen, skogens värden i en gemensam debattartikel som i dag publiceras i flera dagstidningar.

Budskapet i artikeln är att skogen i våra fyra Norrlandslän är avgörande för omställning till ett fossilfritt och hållbart samhälle.

- ­Vi menar att skogen behövs som värdeskapare, för innovation och fler jobb. Förutom för skogs- och träindustri är skogen också grundläggande för rennäring och besöksnäring. Skogens potential kan nyttjas ännu bättre men det ska ske inom ramen för miljömålen, säger Berit Högman, landshövding i Västernorrland

Länsstyrelserna, regionerna och Skogsstyrelsen har nu i samverkan med ett hundratal aktörer från företag och organisationer för första gången tagit fram regionala skogsprogram för de fyra länen.

- Det är en unik satsning där vi vill stärka förädling och företagande inom länen för exempelvis ökat byggande i trä, klimatåtgärder och förvaltning av skogar. Det gäller även förädling av alla andra nyttor och värden vi får från skogen genom upplevelser, produkter och naturvärden, säger Frida Mellgren, processledare för det regionala skogsprogrammet vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Debattartikeln lyfter fram det breda samarbetet som en konstruktiv väg i ett låst debattklimat. Med gemensamma krafter skapas arenor för heta frågor som klimatpåverkan, fjällnära skogar, skogsskador, biologisk mångfald och äganderätt, vilket leder till en ökad kunskap och förståelse för skogen både nationellt och inom EU.

De fyra norrlänen har många gemensamma framtidsfrågor för att ta vara på skogen, såsom jämställdhet, utbildning och kompetensförsörjning. Det finns också särskilda åtgärder för varje län.

I Västernorrland kommer skogsprogramarbetet inriktas på ett pågående projekt om jämställdhet i skogsbranschen, genomförande av aktiviteter för att stödja och stimulera initiativ kopplat till skogens olika värden. Skogen är också ett utpekat, viktigt område för regional tillväxt i länets arbete med Smart specialisering.

Många aktörer har i över tre år lagt tid och kraft på de regionala skogsprogrammen.

- Vi vill uttrycka vår uppskattning för dessa insatser. Ett engagemang från branscher och ideella organisationer är helt avgörande för att skogsprogrammen ska ge resultat. Här och nu formas framtidens skogspolitik, säger Berit Högman.

Vidare läsning

Läs hela debattartikeln i Sundsvalls Tidning:

Debatt: Fyra län i gemensam satsning på skogen för hållbar utveckling i norra Sverige (st.nu) Länk till annan webbplats.

Ta del av publikationen regionalt skogsprogram för Västernorrlands län:

Regionalt skogsprogram 2020-2030 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frida Mellgren
Processledare regionala skogsprogrammet, Länsstyrelsen Västernorrland
Telefon: 0611-34 90 61
E-post: frida.mellgren@lansstyrelsen.se

Staffan Norin
Regionchef, Skogsstyrelsen, region Nord
Telefon: 090-15 83 96, 070-657 97 13
E-post: staffan.norin@skogsstyrelsen.se

Kontakt