Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 7-8

Här presenterar vi ett urval av landshövding Berit Högmans aktiviteter.

Några av de planerade aktiviteterna för de kommande veckorna är:

  • Talare på Nationella skogsprogrammets årskonferens, om norrlänens arbete och samverkan kring skogen och de olika satsningarna i våra län. Skogsprogrammets årskonferens är en årlig mötesplats för diskussion och dialog inom skogsprogrammet. Årets konferens har fokus på aktuellt inom skogspolitiken, bland annat skogspropositionen och vad den nya landsbygdsministern vill med skogen.

  • Medverkar i samverkansrådet för det norra rovdjursförvaltningsområdet tillsammans med landshövdingarna i norrlänen och representant från Sametinget. På agendan bland annat miniminivåer för varg.

  • Medverkar med samtliga chefer på länsstyrelsen i workshop med Statskontoret om den statliga värdegrunden och en god förvaltningskultur.

  • Ledningsgruppsdagar med länsstyrelsens enhetschefer.

  • Möte med vattenförvaltningens ledningsgrupp, medverkar förutom länsstyrelsen gör även Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU).

  • Samverkanskonferens med MSB för myndighetschefer, fortsatt fokus på pandemins konsekvenser i samhället.

  • Interna ledningsgruppsmöten för planering och uppföljning av verksamheten.

  • Landshövdingen har några dagars sportlov med barn och barnbarn.

Följ landshövdingen i sociala medier

Landshövdingen på Facebook Länk till annan webbplats.

Landshövdingen på Instagram: @landshovdingberit

Kontakt

Maria Sjöström

Länsledningskoordinator