Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om licensjakt: åtta lodjur får fällas i länet

Lodjur i snön

Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt på åtta lodjur i Västernorrlands län. Beslutet att tillåta licensjakten har fattats i syfte att dämpa lodjurens skador på renskötseln. Jakten tillåts från 1 mars till och med den 15 april, eller tills att djuren är fällda i respektive delområde.

Årets inventering avslutas den 28 februari och den visar preliminärt på ett liknande resultat som under fjolåret. Länets förvaltningsmål är 16 lodjursföryngringar (honor med ungar) och stammen tillåts variera mellan 13–22 föryngringar. Under fjolårets inventering redovisades 17 föryngringar.

Länsstyrelsen räknar med att licensjakten ska hålla stammen på nuvarande nivå eller begränsa den något och samtidigt erbjuda en värdefull jaktlig resurs.

Länsstyrelsen har beslutat om tre tilldelningsområden

  • Område 1: Tre lodjur, del av Örnsköldsvik och Sollefteå kommun.
  • Område 2: Tre lodjur, del av Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Sundsvall och Timrå kommun.
  • Område 3: Två lodjur, del av Ånge kommun.

Nytt för i år är att Länsstyrelsen inte beslutar om undantag för att tillåta spårsökning med motordrivna fordon.

Godkända fällor för levandefångst får användas om de är anmälda till länsstyrelsen senast den 28 februari. Detaljerade regler kring licensjakten finns att ta del av i beslutet med diarienummer: 218-1005-2022.

Information om tilldelning samt anmälan om fällt lodjur

Information om vad som återstår av tilldelningen kommer att finnas på länsstyrelsens telefonsvarare som nås via telefonnummer: 0611-34 91 53.
Den som fäller ett lodjur meddelar det snarast och senast inom en timme efter att djuret fällts via telefon: 0611-34 92 12.

Kontakt

Lars Wiklund

Vilthandläggare

Telefon 073-2741378