Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 5-6

Här presenterar vi ett urval av landshövding Berit Högmans aktiviteter.

Några av de planerade aktiviteterna för de kommande veckorna är:

  • Ledarskapsprogram för generaldirektörer, tvådagars fortbildning och fördjupning med generaldirektörer vid olika myndigheter. Fokus på ledning, styrning, tillitsbaserat ledarskap.
  • Leder årets första Viltförvaltningsdelegation. På agendan: älgjakt 2022/2023, licensjakt på lodjur 2021/2022, information om det samlade viltskadeläget 2021 och skadeläget i fiskerinäringen. Rennäringens förutsättningar, föredrag kring praktisk renskötsel.
  • Medverkar i digitalt seminarium under Myndighetsfestival Jämtlands län tillsammans med landshövdingarna i norrlänen. Samtal mellan landshövdingarna utifrån att bilden kring norra Sverige är i förändring. Vad innebär det för vår mentala självbild (från utflyttning till inflyttning) för kompetensförsörjning, bostadsförsörjning, infrastruktur, besöksnäring? Hur kan samverkan hjälpa utvecklingen?
  • Landshövdingemöte. En av punkterna är att Kungaparet och kronprinsessparet medverkar för att få information om bland annat Covid-situationen i länen.
  • Deltar i möte med Regionala samverkansrådet. Det regionala samverkansrådet ska bidra till länets utveckling genom att bidra med en fördjupad samordning av kommunernas och regionens prioriteringar och insatser vad gäller det regionala utvecklingsarbetet, vara en mötesplats och kontaktyta mellan kommun- och regionföreträdare i regionala utvecklingsfrågor, vara ett instrument för samråd och samverkan i det regionala utvecklingsarbetet, utifrån mål och prioriteringar samt principer för regional utveckling utgöra det samlade regionala ledarskapet i genomförande av länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) ”Ett Västernorrland”.
  • Leder personalmöte för hela länsstyrelsens medarbetare.
  • Interna ledningsgruppsmöten för planering och uppföljning av verksamheten.

Följ landshövdingen i sociala medier

Landshövdingen på Facebook Länk till annan webbplats.

Landshövdingen på Instagram: @landshovdingberit

Kontakt

Maria Sjöström

Länsledningskoordinator