Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kompetensförsörjning i fokus för att stärka länets företag inom turism

Två händer håller en mobil och fotar utsikt i dimma. Händer och mobil är i fokus och motivet syns främst på mobilens display. Foto.

Foto: Vladmir Razgulyaev

För en hållbar besöksnäring heter projektet som ska stötta företag med hjälp av utbildning och rådgivning. Att nå ut med budskap och erbjudanden via sociala medier är en del av innehållet i kommande kurser.

Enligt SCB är Västernorrland ett av sju län i Sverige där antalet gästnätter har ökat under pandemin.

- Vi vet att vårt län ligger högt upp på många ressugnas önskelistor och vi vill med det här projektet utbilda och ge vägledning för att hjälpa besöksnäringsföretagen att nå ut till nya kundgrupper och marknader, säger Henrik Skyttberg, en av projektledarna för projektet För en hållbar besöksnäring, Länsstyrelsen Västernorrland.

Bidrar till tillväxt

Genom att planera, samordna och utföra rådgivningsinsatser till små företag på landsbygden ska projektet bidra till tillväxt och fler arbetstillfällen i Västernorrland.

- Tillsammans med Destination Sundsvall, Destination Höga kusten och Region Västernorrland har vi identifierat områden där vi ser att kurser och rådgivning behövs. Småföretagarna behöver hjälp att nå ut på ett bättre sätt och det här är ett sätt för oss att hjälpa till utöver de ekonomiska stöd som redan finns att söka, berättar Henrik Skyttberg, en av projektledarna hos Länsstyrelsen Västernorrland.

Syftet med projektet är att utveckla och stärka kompetensen hos företag som arbetar med besöksnäring och diversifiering på landsbygden. Just nu erbjuder projektet ett antal utbildningar inom kommunikation och marknadsföring.

Kurser för att synas

Med start den 1 februari erbjuds grundkurs i sociala medier, mer avancerade utbildningar och enskild rådgivning. Deltagarna får bland annat lära sig att skapa innehåll, att filma med mobilen och att annonsera digitalt för att bli mer synliga och nå ut med budskap. Genom bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling hålls utbildningarna till reducerat pris. Aktuellt utbildningsutbud finns på Trampolin PR’s webbplats.

Kontakt

Henrik Skyttberg

Handläggare

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss