Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivet ökar takten i utbyggnaden av Sveriges biogasproduktion

Klimatklivets logotyp. Svarta bokstäver i vita rutor på gul botten.

Ny och utökad biogasproduktion är det område som fått mest stöd från Klimatklivet i hela Sverige under 2021. Av de 2,8 miljarder kronor som Klimatklivet totalt beviljade under året har så mycket som en miljard gått till investeringar i olika typer av biogasanläggningar. I Västernorrland beviljades 178 miljoner kronor till 25 olika åtgärder år 2021, varav 4 ansökningar rör biogas och gäller inköp av biogaslastbilar.

Biogas har en stor potential att bidra till omställning för flera sektorer, till exempel industri och jordbruk.

- Vi ser ett stort kliv för biogasen i Klimatklivet 2021. Det är särskilt roligt att både små och stora företag vill investera i biogas från gödsel. Stora klimatnyttor kan uppstå när ett hållbart biobränsle produceras samtidigt som metanutsläpp från gödsel minskar, säger Nanna Wikholm, chef för Klimatklivets transportenhet.

Ny ansökningsomgång i februari

Under 2022 finns totalt 2,7 miljarder att söka från Klimatklivet. Nästa ansökningsomgång är öppen 10–28 februari och ansökan görs via länsstyrelsen. 2 februari erbjuder länsstyrelsen information och rådgivning om Klimatklivet för att underlätta för fler att söka stödet.

- I Västernorrland mer än fördubblades antalet ansökningar 2021 jämfört med året innan. I år vill vi se ännu fler, säger Love Frykman, energi- och klimatstrateg vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Klimatinvesteringsstöd

Information och rådgivning om Klimatklivet

Stöd till biogasanläggningar för elproduktion

I år har det öppnats ytterligare en möjlighet till klimatomställning med hjälp av biogas. De som vill investera i småskalig elproduktion från biogas kan nu söka stöd från Klimatklivet. Exempelvis kan lantbrukare söka stöd för att producera egen el från den gödsel gården genererar.

Klimatklivet utvidgas till att stödja biogasanläggningar för elproduktion (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Love Frykman

Energi- och klimatstrateg

Therese Åkerlund

Energi- och klimatstrateg